pracownia

Crazy Monkey

Celem zajęć jest zainteresowanie uczestników nowymi stylami, pokazanie różnorodności jego odmian. Kroki taneczne łączą kilka technik.

Na naszych zajęciach będziemy przeplatać:

  • hip-hop - który jest związany ze street dance, który przyswaja techniki hip-hopowe, takie jak locking, popping, funk,
  • dancehall - to przede wszystkim kroki. Możecie być zaskoczeni, ale poza kręceniem pośladkami istnieje ich całe mnóstwo,
  • funky - taniec luźny i optymistyczny, oznacza indywidualność, kreatywność i radość z dynamizmu.

Taniec nowoczesny wymaga od tancerza niezwykłej koordynacji ruchów. Aby tańczyć na wysokim poziomie, potrzeba wielu godzin wytężonych treningów, determinacji i poświęcenia.

 

Crazy Monkey MINI

Nowość! Zajęcia dla najmłodszych będą przeplatane tańcem oraz zabawami ruchowymi. Będziemy uczyć się koordynacji, podejmować próbę zapamiętywania kroków a przy tym wszystkim dobrze się bawić pod koniec roku postaramy się pokazać krótki repertuar taneczny na scenie.

Wiek: 4 - 6 lat

Trener / instruktor: Anna Gogolok

Kiedy:
I grupa: poniedziałek, godz. 17:00 - 17:45, PIERWSZE ZAJĘCIA 18 września 2023 r.
II grupa: czwartek, godz. 15:40 - 16:25, PIERWSZE ZAJĘCIA 21 września 2023 r.

Gdzie: Sala 105/106

Koszt: 90 zł/mc, z Kartą Dużej Rodziny 80 zł/mc

Crazy Monkey JUNIOR
Grupa zaawansowana GRUPA ZAMKNIĘTA

PIERWSZE ZAJĘCIA 18 września 2023 r.

Wiek: 7 - 10 lat

Trener / instruktor: Anna Gogolok

Kiedy: poniedziałek, godz. 18:00 - 19:00

Gdzie: Sala 105/106

Koszt: 100 zł/mc, z Kartą Dużej Rodziny 90 zł/mc

Crazy Monkey NEW

PIERWSZE ZAJĘCIA 21 września 2023 r.

Wiek: 7 - 10 lat

Trener / instruktor: Anna Gogolok

Kiedy: czwartek, godz. 16:30 - 17:15

Gdzie: Sala 105/106

Koszt: 90 zł/mc, z Kartą Dużej Rodziny 80 zł/mc

Płatność za zajęcia prosimy dokonywać do 15 dnia bieżącego miesiąca na:

MDK BATORY
ING BANK ŚLĄSKI KATOWICE o/Chorzów
73 1050 1243 1000 0010 0011 4429
Tytuł przelewu:
Nazwa zajęć / Imię i nazwisko uczestnika/ miesiąc i rok (jeśli przelew dotyczy również innych zajęć tanecznych, to w tytule przelewu prosimy wpisać PRZYKŁADOWO: Balet i Crazy Monkey/ Maria Kowalska / wrzesień 2021)

Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia go z jakiejkolwiek opłaty.

Dłuższe nieobecności wynikające z ciężkiej choroby, kontuzji, sytuacji życiowej będą rozpatrywane indywidualnie drogą pisemną (e-mail: ). Zgłaszanie dłuższej nieobecności w jakiejkolwiek innej formie nie będzie uznawane, a uczestnik będzie obciążony standardową opłatą miesięczną bez możliwości odwołania. Poprzez „dłuższą nieobecność” rozumie się nieprzerwaną nieobecność powyżej 2 tygodni.

Poprzez „miesiąc zajęć” organizator rozumie średnio 4 tygodnie zajęć. Dni wolne od zajęć to dni ustawowo wolne od pracy (podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy z późniejszymi zmianami).

Aby zrezygnować z zajęć Uczestnik/Rodzic/ Opiekun prawny zoobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji wysyłając  na maila na adres kontakt@mdkbatory.pl lub złożenia jej osobiście w Punkcie Obsługi Klienta. Jeżeli uczestnik rezygnuje z zajęć w trakcie miesiąca zoobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wykorzystane zajęcia w danym miesiącu.

 

Harmonogram zajęć

zobacz harmonogram

Zapisz się!

zapisz na zajęcia

Nie znaleziono wiadomości.

zobacz ulubione
do góry