pracownia

Taniec Towarzyski

Pasjonaci dla pasjonatów. Słowo „kurs” jest tu jedynie nazwą, która nie oddaje atmosfery, w jakiej odbywa się nauka tańca w naszym Domu Kultury. Kilkadziesiąt par na trzech stopniach zaawansowania oraz dwoje dyplomowanych instruktorów tańca to mieszanka wybuchowa - energii, dobrego humoru i pełnego zaangażowania z obu stron.

Łączy ich miłość do tańca i radość poruszania się w rytm muzyki. W programie nauka tańców standardowych i latynoamerykańskich.

Zajęcia prowadzone nieprzerwanie od 2000 roku, nauka tańca towarzyskiego pod okiem doświadczonych i dyplomowanych instruktorów w przyjaznej atmosferze zabawy i swobody.

Wiek: 16+

Trener / instruktor: Krzysztof Raport, Zofia Ganobis

KIEDY: poniedziałek i środa

  • Grupa początkująca: godz. 18:00 - 19:00 (pierwsze zajęcia 11 września 2023 r.)
  • Grupa średnio-zaawansowana: godz. 19:00 - 20:00 (pierwsze zajęcia 4 września 2023 r.)
  • Grupa zaawansowana: godz. 20:00 - 21:00. (pierwsze zajęcia 4 września 2023 r.)

Koszt: 149 zł /mc/os.

Płatność prosimy dokonywać do 15 dnia bieżącego miesiąca na:

MDK BATORY
ING BANK ŚLĄSKI KATOWICE o/Chorzów
73 1050 1243 1000 0010 0011 4429
Tytuł przelewu:
Kurs tańca towarzyskiego / Imię i nazwisko uczetnika/ miesiąc i rok

Zajęcia odbywają się we współpracy ze Studiem Rekreacji Ruchowo Tanecznej. 

Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia go z jakiejkolwiek opłaty.

Dłuższe nieobecności wynikające z ciężkiej choroby, kontuzji, sytuacji życiowej będą rozpatrywane indywidualnie drogą pisemną (e-mail: lub ). Zgłaszanie dłuższej nieobecności w jakiejkolwiek innej formie nie będzie uznawane, a uczestnik będzie obciążony standardową opłatą miesięczną bez możliwości odwołania. Poprzez „dłuższą nieobecność” rozumie się nieprzerwaną nieobecność powyżej 2 tygodni.

Poprzez „miesiąc zajęć” organizator rozumie średnio 4 tygodnie zajęć. Dni wolne od zajęć to dni ustawowo wolne od pracy (podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy z późniejszymi zmianami).

O wszelkich zmianach cennika i / lub zasad płatności organizator informuje uczestników i / lub ich rodziców / opiekunów pisemnie.

Taniec towarzyski

zobacz ulubione
do góry