RODO

Informacja ogólna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,
w Miejskim Domu Kultury Batory, mając świadomość znaczenia przetwarzanych danych osobowych, przykładamy najwyższą wagę do zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dane osobowe należą do kluczowych zasobów informacyjnych naszej instytucji i jako takim zapewniamy odpowiednią ochronę. 
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z poszanowaniem zasad dotyczących przetwarzania: 
- zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, 
- ograniczenia celu, 
- minimalizacji danych, 
- prawidłowości, 
- ograniczenia przechowywania ,
- integralności i poufności.
Wykonując obowiązki administratora danych określone w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przedstawiamy informacje należne osobom, których dane przetwarzamy w naszej instytucji.

Informacja dla uczestników wydarzeń

Informacja dla uczestników, wykonawców oraz obsługi wydarzeń w czasie epidemii SARS COV-2

Informacja dla kupujących

Informacja dla sprzedawców

Informacja dla uczestników postępowań o udzielenie zamówienia

Informacja dla osób nadsyłających korespondencję do MDK BATORY

Informacja dla przedstawicieli i reprezentantów

Informacja dla osób zarejestrowanych przez monitoring wizyjny

Informacja dla osób biorących udział w konkursie związanym z koncertem zespołu Illusion

zobacz ulubione
do góry