pracownia

Balet

Taniec klasyczny czyli balet jest techniką dążącą do czystości formy i estetyki ruchu. Jego przesłaniem jest osiąganie harmonii i ładu w tańcu, płynności ruchów i doskonała rzeźba ciała. Taniec klasyczny to utworzona przez choreografie kombinacja ustalonych kroków i póz, dla oznaczenia których używana jest terminologia francuska. Balet ma ogromne walory kształcące, wychowawcze oraz terapeutyczne. Doskonale kształci wrażliwość, rozwija wyobraźnię, wspomaga umiejętność wyrażanie siebie.

Zajęcia baletowe zawierają dwa kontrastujące ze sobą elementy, dyscyplinę ciała - naukę baletowych kroków przy drążku oraz na środku sali, które rozwijają taneczną rozwartość, giętkość, stabilność, lekki i wysoki skok, swobodne i plastyczne władanie rękami, precyzyjną koordynację ruchów oraz naukę choreografii i improwizacji podczas której dzieci otwierają się indywidualnie na muzykę czerpiąc z niej emocje wyrażane przez ruch.

Uczy:

  • poczucia współodpowiedzialności,
  • samodyscypliny,
  • koncentracji uwagi,
  • radzenia sobie z sytuacją stresową,
  • ćwiczy pamięć
  • daje satysfakcję z wykonywanej pracy.

Zatem, zajęcia baletowe dają możliwość wyrażania emocji oraz własnej osobowości. Dziecko może realizować swoje artystyczne marzenia. Balet sprzyja koordynacji ruchów całego ciała, nie tylko jednej jego części. Daje poczucie nieskończenie różnorodnego rytmicznego ruchu, który prowadzi naturalnie i podświadomie do swobodnego poruszania się.

W trakcie roku edukacji powstają dwa układy taneczne, w których zostaną wykorzystane poznane wcześniej elementy i kombinacje ruchowe. Wychowankowie będą ćwiczyć przy muzyce klasycznej.

 

Podczas zajęć stosowana jest terminologia francuska, przyjęta w tańcu klasycznym jako międzynarodowa. Nauczanie tańca klasycznego jest prowadzone na podstawie zasad i metod pedagogicznych Agrypiny Waganowej, doświadczonego pedagoga i choreografa rosyjskiej szkoły baletowej.

PIERWSZE ZAJĘCIA 5 września 2023 r.

Dla kogo: dzieci od 4 - 9 lat

Prowadzący: choreograf - Kamilla Wójcik, akompaniator - Marek Kowalski

Kiedy:

  • grupa młodsza 4-6 lat, wtorek godz. 16:00 - 16:45
  • grupa starsza 7-9 lat, wtorek godz. 17:00 - 17:45

Koszt: 90 zł/mc, z Kartą Dużej Rodziny 80 zł/mc

Gdzie: Sala 105/106

Płatność za zajęcia prosimy dokonywać do 15 dnia bieżącego miesiąca na:

MDK BATORY
ING BANK ŚLĄSKI KATOWICE o/Chorzów
73 1050 1243 1000 0010 0011 4429
Tytuł przelewu:
Nazwa zajęć / Imię i nazwisko uczestnika / miesiąc i rok (jeśli przelew dotyczy również innych zajęć tanecznych, to w tytule przelewu prosimy wpisać PRZYKŁADOWO: Balet i Crazy Monkey/ Maria Kowalska / wrzesień 2021)

Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia go z jakiejkolwiek opłaty.

Dłuższe nieobecności wynikające z ciężkiej choroby, kontuzji, sytuacji życiowej będą rozpatrywane indywidualnie drogą pisemną (e-mail: ). Zgłaszanie dłuższej nieobecności w jakiejkolwiek innej formie nie będzie uznawane, a uczestnik będzie obciążony standardową opłatą miesięczną bez możliwości odwołania. Poprzez „dłuższą nieobecność” rozumie się nieprzerwaną nieobecność powyżej 2 tygodni.

Poprzez „miesiąc zajęć” organizator rozumie średnio 4 tygodnie zajęć. Dni wolne od zajęć to dni ustawowo wolne od pracy (podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy z późniejszymi zmianami).

Aby zrezygnować z zajęć Uczestnik/Rodzic/ Opiekun prawny zoobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji wysyłając  na maila na adres kontakt@mdkbatory.pl lub złożenia jej osobiście w Punkcie Obsługi Klienta. Jeżeli uczestnik rezygnuje z zajęć w trakcie miesiąca zoobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wykorzystane zajęcia w danym miesiącu.

 

Harmonogram zajęć

zobacz harmonogram

Zapisz się!

zapisz na zajęcia
zobacz ulubione
do góry