Certyfikaty i nagrody

Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć!

Naszymi osiągnięciami nazywamy również sukcesy naszych wychowanków, ponieważ to nasi instruktorzy wspierają ich pasje i często stanowią wzór lub inspirację. Poniżej będziemy zamieszczać jedynie informacje o najważniejszych nagrodach i certyfikatach. Jest ich tak dużo, że nie zawsze możemy wszystkie pokazać.

Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej

Program Centrum Aktywności Lokalnej to model instytucji samorządowej jako „ośrodka społecznościowego”. Model ten opiera się o określone normy i formy działania. Najistotniejsze jest dla nas jednak to, że praca w oparciu o te standardy polega na tworzeniu jest wspólnoty ludzi podobnie myślących, pragnących zmiany w swoim środowisku, którzy utożsamiają się z podobnymi wartościami takimi jak: partnerstwo, zaangażowanie obywatelskie, samopomoc, podmiotowość człowieka. Wyróżnia nas fakt, że w swych działaniach nie ograniczmy się jedynie do wąsko (ciasno) rozumianej kultury, dlatego zbudowaliśmy wokół domu kultury boisko, budujemy ogród, prowadzimy warsztaty terapii i rozwoju osobistego, organizujemy pomoc społeczną.

 

Nie znaleziono wiadomości.

zobacz ulubione
do góry