pracownia

Dancehall

Zajęcia dla tych, którzy chcą:

  • dowiedzieć się czegoś o muzyce reggae oraz tego, w jaki sposób powstał dancehall,
  • nauczyć się właściwej techniki tego tańca pod okiem specjalisty w tej dziedzinie,
  • poznać poszczególne kroki i figury obowiązujące w stylu dancehall,
  • nauczyć się wiele ciekawych choreografii,
  • brać udział w pokazach tańca, turniejach i konkursach,
  • poprawić swoją kondycję, koordynację, muzykalność i rytmikę,
  • dobrze się bawić w gorących, jamajskich rytmach.

Dancehall to styl tańca wywodzący się z egzotycznej Jamajki, dzięki któremu będziesz mógł poczuć promienie słońca!

Formacje taneczne DANCEHALL w MDK Batory

BILIV IT 12 +

grupa dla wszystkich, którzy chcieliby nauczy.ć się dancehallu od podstaw. Tempo nauki dostosowane do grupy, treningi bazujące na podstawowych krokach, przygotowujące do tańczenia na zawodach w formacji oraz do tańca solo lub w duecie. Do grupy można dołączyć w każdej chwili.

PIERWSZE ZAJĘCIA 28 września 2023 r.
Grupa średnio zaawansowana ZAPISY PO KONSULTACJI Z TRENEREM.

Dodatkowe informacje na: Studio Rekreacji Ruchowo-Tanecznej

Wiek: 12+

Trener / instruktor: Anna Gogolok

Kiedy:
czwartek, godz. 17:20 - 19:05

Koszt: 189 zł/mc

Sala: 105 i 106

WHY NOT

PIERWSZE ZAJĘCIA  25 września 2023 r.
Grupa zaawansowana - laureaci turniejów - GRUPA ZAMKNIĘTA

Grupa średniozaawansowana. Tancerze pracują z trenerem oraz samodzielnie i w takich konfiguracjach biorą później udział w turniejach. Grupa w czasie roku szkolnego wielokrotnie bierze udział w zawodach, festiwalach, pokazach i projektach tanecznych, należy zatem liczyć się z kosztami takich wyjazdów, niezbędna jest systematyczność, obowiązkowość i odpowiedzialność. Do grupy można dołączyć tylko za zgodą trenera.

Dodatkowe informacje na: Studio Rekreacji Ruchowo-Tanecznej

Wiek: 17+

Trener / instruktor: Anna Gogolok

Kiedy:
poniedziałek, godz. 19:10 - 20:40
czwartek, godz. 19:10 - 20:10

Sala: 105 i 106

Koszt: 239 zł/mc 

Płatność za zajęcia formacji BILIV IT/ WHY NOT prosimy dokonywać do 15 dnia bieżącego miesiąca na:

MDK BATORY
ING BANK ŚLĄSKI KATOWICE o/Chorzów
73 1050 1243 1000 0010 0011 4429
Tytuł przelewu:
Nazwa zajęć / Imię i nazwisko / miesiąc i rok (jeśli przelew dotyczy również innych zajęć tanecznych, to w tytule przelewu prosimy wpisać PRZYKŁADOWO: Why Not + You Know/ Maria Kowalska / wrzesień 2020)
Wpłaty należy dokonywać zgodnie z cennikiem, bez zaokrąglania kwot!

Dodatkowe informacje:

Nieobecność uczestnika na treningu nie zwalnia go z jakiejkolwiek opłaty.

Dłuższe nieobecności wynikające z ciężkiej choroby, kontuzji, sytuacji życiowej będą rozpatrywane indywidualnie drogą pisemną (e-mail: ). Zgłaszanie dłuższej nieobecności w jakiejkolwiek innej formie nie będzie uznawane, a uczestnik będzie obciążony standardową opłatą miesięczną bez możliwości odwołania. Poprzez „dłuższą nieobecność” rozumie się nieprzerwaną nieobecność powyżej 2 tygodni.

Poprzez „miesiąc zajęć” organizator rozumie średnio 4 tygodnie zajęć. Dni wolne od zajęć to dni ustawowo wolne od pracy (podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy z późniejszymi zmianami).

O wszelkich zmianach cennika i / lub zasad płatności organizator informuje uczestników i / lub ich rodziców / opiekunów pisemnie. Harmonogram zajęć

zobacz ulubione
do góry