pracownia

Dancehall

Zajęcia dla tych, którzy chcą:

  • dowiedzieć się czegoś o muzyce reggae oraz tego, w jaki sposób powstał dancehall,
  • nauczyć się właściwej techniki tego tańca pod okiem specjalisty w tej dziedzinie,
  • poznać poszczególne kroki i figury obowiązujące w stylu dancehall,
  • nauczyć się wiele ciekawych choreografii,
  • brać udział w pokazach tańca, turniejach i konkursach,
  • poprawić swoją kondycję, koordynację, muzykalność i rytmikę,
  • dobrze się bawić w gorących, jamajskich rytmach.

Dancehall to styl tańca wywodzący się z egzotycznej Jamajki, dzięki któremu będziesz mógł poczuć promienie słońca!

.Dancehall MDK Batory

Formacje taneczne DANCEHALL w MDK Batory

BILIV IT

grupa dla wszystkich, którzy chcieliby nauczy.ć się dancehallu od podstaw. Tempo nauki dostosowane do grupy, treningi bazujące na podstawowych krokach, przygotowujące do tańczenia na zawodach w formacji oraz do tańca solo lub w duecie. Do grupy można dołączyć w każdej chwili.

PIERWSZE ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 19.09.2022 r.

Grupa średnio zaawansowana ZAPISY PO KONSULTACJI Z TRENEREM.

Dodatkowe informacje na: Studio Rekreacji Ruchowo-Tanecznej

Wiek: 13+

Trener / instruktor: Anna Gogolok

Kiedy:
poniedziałek, godz. 18:00 - 19:30
czwartek, godz. 17:45 - 18:45

Koszt: 189 zł/mc

Sala: 105 i 106

WHY NOT

Grupa średniozaawansowana. Tancerze pracują z trenerem oraz samodzielnie i w takich konfiguracjach biorą później udział w turniejach. Grupa w czasie roku szkolnego wielokrotnie bierze udział w zawodach, festiwalach, pokazach i projektach tanecznych, należy zatem liczyć się z kosztami takich wyjazdów, niezbędna jest systematyczność, obowiązkowość i odpowiedzialność. Do grupy można dołączyć tylko za zgodą trenera.

Dodatkowe informacje na: Studio Rekreacji Ruchowo-Tanecznej

Grupa zaawansowana - laureaci turniejów - ZAPISY PO KONSULTACJI Z TRENEREM.

Wiek: 16+

Trener / instruktor: Anna Gogolok

Kiedy:
poniedziałek, godz. 19:35 - 21:05
czwartek, godz. 19:55 - 20:55

Sala: 105 i 106

Koszt: 199 zł/mc 

PIERWSZE ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 19.09.2022 r.

Płatność za zajęcia formacji BILIV IT/ WHY NOT prosimy dokonywać do 15 dnia bieżącego miesiąca na:

MDK BATORY
ING BANK ŚLĄSKI KATOWICE o/Chorzów
73 1050 1243 1000 0010 0011 4429
Tytuł przelewu:
Nazwa zajęć / Imię i nazwisko / miesiąc i rok (jeśli przelew dotyczy również innych zajęć tanecznych, to w tytule przelewu prosimy wpisać PRZYKŁADOWO: Why Not + You Know/ Maria Kowalska / wrzesień 2020)
Wpłaty należy dokonywać zgodnie z cennikiem, bez zaokrąglania kwot!

Dodatkowe informacje:

Nieobecność uczestnika na treningu nie zwalnia go z jakiejkolwiek opłaty.

Dłuższe nieobecności wynikające z ciężkiej choroby, kontuzji, sytuacji życiowej będą rozpatrywane indywidualnie drogą pisemną (e-mail: ). Zgłaszanie dłuższej nieobecności w jakiejkolwiek innej formie nie będzie uznawane, a uczestnik będzie obciążony standardową opłatą miesięczną bez możliwości odwołania. Poprzez „dłuższą nieobecność” rozumie się nieprzerwaną nieobecność powyżej 2 tygodni.

Poprzez „miesiąc zajęć” organizator rozumie średnio 4 tygodnie zajęć. Dni wolne od zajęć to dni ustawowo wolne od pracy (podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy z późniejszymi zmianami).

O wszelkich zmianach cennika i / lub zasad płatności organizator informuje uczestników i / lub ich rodziców / opiekunów pisemnie.

DANCEHALL HOBBY

Nowa grupa dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się dancehallu od podstaw. Tempo nauki dostosowane do grupy, treningi bazujące na podstawowych krokach, bez przymusu tańczenia na zawodach czy turniejach. Grupa dla miłośników tańca. Do grupy można dołączyć w każdej chwili.

ZGŁOSZENIA DO GRUPY DANCEHALL HOBBY 18+ na .

PIERWSZE ZAJĘCIA 22 września 2022r.

Wiek: 18+

Trener / instruktor: Anna Gogolok

Kiedy: czwartek, godz. 18:50 - 19:50

Koszt:
Pojedyncze wejście - 30 zł, karnet na 4 lekcje -  99 zł, karnet na 8 lekcji -  169 zł, pierwsza lekcja GRATIS!

Więcej informacji na -> Studio

Sala: 105 i 106

Dancehall prezentacja

 

Harmonogram zajęć

zobacz harmonogram

Zapisz się!

zapisz na zajęcia
zobacz ulubione
do góry