pracownia

Pilates dla dorosłych

Pilates to ruch dla każdego!

Zaprojektowany został tak, aby uwolnić napięcie szyi, ramion i pleców ,a jednocześnie poruszyć kręgosłup do przywracania jego naturalnych krzywizn. Wzmacnia mięśnie głębokie , co odgrywa nieodłączną rolę w trzymaniu naszego ciała w pionie. Podczas zajęć głównym celem jest praca nad zbudowaniem solidnego systemu wsparcia dla kręgosłupa, wzmocnienie mięśni core { centrum}, aby każdy ruch który wykonujesz w życiu był bardziej swobodny, stabilny i odbywał się bez bólu. Jeśli jesteś młody i cierpisz na nieelastyczny kręgosłup poczujesz się szybko stary i sztywny, a jeśli masz giętki kręgosłup poczujesz się młodo i energicznie. Jak powiedział sam Joseph Pilates - twórca metody " Jesteś tak młody jak elastyczny jest Twój kręgosłup". Ta forma ruch dodatkowo koncentruje umysł, reguluje oddech i sprawia, że po zajęciach poczujesz się zrelaksowany i odprężony. Po 10 treningach poczujesz różnicę, po 20 ja zobaczysz, a po 30 będziesz miał zupełnie nowe ciało. To właśnie moc Pilatesu.

Znajdź czas dla siebie, przyjdź na Pilates, odzyskaj balans ciała i umysłu.

Obowiązują wcześniejsze zapisy.
Na zajęcia można się zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu 506 185 505.

PIERWSZE ZAJĘCIA 1 sierpnia 2023 r.

Dla kogo: dorośli i młodzież

Kiedy: wtorek, godz. 18:00 - 19:00, czwartek, godz. 17:45-18:45

Gdzie: Sala 105/106/207

Koszt: raz w tygodniu 80 zł/mc, 2 razy w tygodniu 130 zł/mc.

Prowadząca: Kamila Wójcik

Płatność za zajęcia prosimy dokonywać do 15 dnia bieżącego miesiąca na:

08 1050 1373 1000 0097 6520 5340
LA BALANCE Kamilla Wójcik ING Bank Śląski

Tytuł przelewu: Nazwa zajęć / Imię i nazwisko uczestnika / miesiąc i rok (jeśli przelew dotyczy również innych zajęć tanecznych, to w tytule przelewu prosimy wpisać PRZYKŁADOWO: Balet i Crazy Monkey/ Maria Kowalska / wrzesień 2021)

Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia go z jakiejkolwiek opłaty.

Dłuższe nieobecności wynikające z ciężkiej choroby, kontuzji, sytuacji życiowej będą rozpatrywane indywidualnie drogą pisemną (e-mail: ). Zgłaszanie dłuższej nieobecności w jakiejkolwiek innej formie nie będzie uznawane, a uczestnik będzie obciążony standardową opłatą miesięczną bez możliwości odwołania. Poprzez „dłuższą nieobecność” rozumie się nieprzerwaną nieobecność powyżej 2 tygodni.

Poprzez „miesiąc zajęć” organizator rozumie średnio 4 tygodnie zajęć. Dni wolne od zajęć to dni ustawowo wolne od pracy (podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy z późniejszymi zmianami).

Aby zrezygnować z zajęć Uczestnik/Rodzic/ Opiekun prawny zoobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji wysyłając  na maila na adres kontakt@mdkbatory.pl lub złożenia jej osobiście w Punkcie Obsługi Klienta. Jeżeli uczestnik rezygnuje z zajęć w trakcie miesiąca zoobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wykorzystane zajęcia w danym miesiącu.

zobacz ulubione
do góry