Uzależnieni od kultury

Aktualności 1 Września 2023

Jednym z poważnych zagrożeń cywilizacyjnych w dzisiejszym świecie jest problem różnego rodzaju uzależnień, który dotyka osób w każdej grupie wiekowej. Wychodząc naprzeciw lokalnej społeczności, borykającej się z różnymi problemami, postanowiliśmy zrealizować projekt, który miał na celu przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez aktywowanie jej do udziału w szeroko pojętej kulturze.

 W ramach realizacji tego projektu zaplanowaliśmy wiele wydarzeń artystycznych: koncertów muzyki klasycznej, rockowej, opery, spektakli teatralnych, autorskich spotkań literackich oraz warsztatów. Oferta artystyczna adresowana była do wszystkich grup wiekowych. Najmłodszych uczestników projektu zachęcaliśmy do udziału w zajęciach artystycznych, takich jak: Kraftownica artystyczna, Sensoryka dla smyka oraz Skaczące Brzdące, podczas których rodzice mieli okazję do wzięcia udziału w krótkich prelekcjach, dotyczących uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Prelekcje dotyczące uzależnień odbywały się również dwa razy w miesiącu podczas zajęć, organizowanych przez MDK Batory, adresowanych do starszych dzieci i młodzieży. Osobną pozycją w projekcie były  warsztaty profilaktyczne, dedykowane dzieciom z chorzowskich szkół, które na co dzień nie są uczestnikami zajęć w MDK Batory. Warsztaty i prelekcje były prowadzone przez psychologów i terapeutów, na co dzień zajmujących się problemami uzależnień.

Wszystkie działania w ramach projektu naświetliły nam jeszcze bardziej skalę problemu uzależnień wśród dzieci i młodzieży.  Fakt ten spowodował chęć kontynuowania projektu w 2024 roku. Na przełomie miesiąca grudnia i stycznia odbyły się spotkania animatorów MDK Batory z terapeutami oraz psychologami, którzy na co dzień zajmują się problemami dzieci i młodzieży, w celu udoskonalenia oraz rozbudowania programu projektu „Uzależnieni od Kultury” na rok 2024.

W ramach projektu „Uzależnieni od kultury” zrealizowaliśmy m.in.:

- spektakl teatralny „7 kroków, aby trafić na terapię”, z udziałem młodych artystów z III Liceum Ogólnokształcącym im. S. Batorego w Chorzowie.

- spotkania młodzieży z dyrektorem Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom,

- spotkanie autorskie z pisarką Barbarą Kosmowską połączone z pokazem multimedialnym dotyczący uzależnień

W roku 2024 kontynuujemy projekt.

zobacz ulubione
do góry