Wyniki Konkursu Góra Pisanek

Góra Pisanek 26 Marca 2021

Wyniki konkursu Góra Pisanek 2021

Za nami finał konkursu na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną "Góra Pisanek 2021". Od 22 - 25 marca na portalu społecznościowym Facebook miała miejsce wystawa prac uczestników konkursu. W konkursie wzięło udział 109 uczestników. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz IV- VI. Wszystkie prace były bardzo piękne, kolorowe wykonane bardzo różnymi technikami. Uczestnicy wykazali się naprawdę dużą kreatywnością.

Komisja w składzie:

Piotr Naliwajko - Artysta malarz,

Anna Maria Zadora - Konserwator dzieł sztuki,

Bogusława Tatuś- Instruktor Klubu Rękodzieła Artystycznego „Ewa”,

Magdalena Swadźba - Szkoła plastyczna 4Art.,

Aleksandra Krzyżanowska - Szołtysek - instruktor grupy rękodzieła dla dzieci  „Kraftownica artystyczna”.

wyłoniła laureatów konkursu przyznając następujące nagrody i wyróżnienia:

KATEGORIA I-III

I Miejsce - Marcel -  Szkoła Podstawowa nr 24,

II Miejsce - Tymon -  Szkoła Podstawowa nr 12,

III Miejsce - Paulina -  Dział Socjoterapii Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej,

III Miejsce - Anita -  Szkoła Podstawowa nr 12,

III Miejsce - Laura -  Dział Socjoterapii Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej.

Wyróżnienia:

Hanna - Szkoła Podstawowa nr 13,

Alisa - Szkoła Podstawowa nr 13,

Wiktor - Szkoła Podstawowa nr 13.

KATEGORIA IV-VI

I Miejsce - Aleksandra - uczestnik zgłoszony indywidualnie,

II Miejsce - Juliusz - Szkoła Podstawowa nr 12,

III Miejsce - Katarzyna - Szkoła Podstawowa nr 13.

Wyróżnienia:

Marlena - Dział Socjoterapii Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej.

Nagroda specjalna przyznana i ufundowana przez Szkołę Plastyczną 4 Art.:

Jakub - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 4 w Chorzowie.

Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Podziękowania składamy również wszystkim Dzieciom, które wykonały piękne ozdoby i przekazały je na rzecz Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów, a które nie brały udziału w konkursie. Serdeczne podziękowania składamy również Nauczycielom, Opiekunom, Pedagogom oraz Rodzicom za zaangażowanie oraz pomoc w przygotowaniu prac.

 

 

zobacz ulubione
do góry