pracownia

Pracownia Rysunku i Malarstwa

Pracownia Rysunku i Malarstwa uczy:

  • rozwijanie zmysłu estetycznego, wrażliwości i spostrzegawczości,
  • kształtowanie umiejętności wyrażenia swoich emocjonalnych przeżyć za pomocą rysunku i malarstwa,
  • rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych,
  • rozwijanie motywacji do podejmowania aktywności twórczej,
  • kształtowanie umiejętności poszanowania pomysłów i indywidualnej postawy wobec sztuki,
  • doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu,
  • respektowanie organizacji pracy podczas zajęć,.

Pozwól sobie odkryć przyjemność z wyrażania samego siebie poprzez dzieło plastyczne!

Rysunek i malarstwo

 

Rysunek i malarstwo

Dla kogo: dla młodzieży i dorosłych

Prowadzący: Piotr Naliwajko

Kiedy:

  • środa, godz. 16:00 - 20:00
  • czwartek, godz. 16:00 - 20:00

Gdzie: Sala 302

Koszt: 100 zł/mc

Płatność za zajęcia prosimy dokonywać do 15 dnia bieżącego miesiąca na:

MDK BATORY
ING BANK ŚLĄSKI KATOWICE o/Chorzów
73 1050 1243 1000 0010 0011 4429
Tytuł przelewu:
Nazwa zajęć / Imię i nazwisko uczestnika/ miesiąc i rok

Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia go z jakiejkolwiek opłaty.

Dłuższe nieobecności wynikające z ciężkiej choroby, kontuzji, sytuacji życiowej będą rozpatrywane indywidualnie drogą pisemną (e-mail: ). Zgłaszanie dłuższej nieobecności w jakiejkolwiek innej formie nie będzie uznawane, a uczestnik będzie obciążony standardową opłatą miesięczną bez możliwości odwołania. Poprzez „dłuższą nieobecność” rozumie się nieprzerwaną nieobecność powyżej 2 tygodni.

Poprzez „miesiąc zajęć” organizator rozumie średnio 4 tygodnie zajęć. Dni wolne od zajęć to dni ustawowo wolne od pracy (podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy z późniejszymi zmianami).

Aby zrezygnować z zajęć Uczestnik/Rodzic/ Opiekun prawny zoobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji wysyłając  na maila na adres kontakt@mdkbatory.pl lub złożenia jej osobiście w Punkcie Obsługi Klienta. Jeżeli uczestnik rezygnuje z zajęć w trakcie miesiąca zoobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wykorzystane zajęcia w danym miesiącu.

Harmonogram zajęć

zobacz harmonogram

Zapisz się!

zapisz na zajęcia
zobacz ulubione
do góry