pracownia

Kraftownica artystyczna

Kraftownica artystyczna to warsztaty dla dzieci i młodzieży skierowane na działanie, kreację, recykling, zabawę ze sztuką i w sztukę. To robienie nowych rzeczy z tych już dawno wyniesionych do piwnic, uruchamianie wyobraźni i radość w działaniu.

Kraftownica to twórczy, niczym nie ograniczony recykling artystyczny, odbudowa, przebudowa, konstruowanie i dekonstrukcja. OGRANICZENIA SĄ W NAS w kraftownicy będziemy je pokonywać!

Kraftownica artystyczna - sówki

 

Kraftownica artystyczna

Zajęcia pokazowe odbęda się 27.09.2023r. OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!!!

Zajęcia BEZPŁATNE!!!

Kraftownica mini dla dzieci 3+, godz. 17:00 - 17:45, sala 205
Karftownica artystyczna 7 - 14 lat, godz. 18:00 - 19:15, sala 205

PIERWSZE ZAJĘCIA w nowym sezonie artystycznym 4 PAŹDZIERNIKA 2023 r.


Kraftownica MINI - zajęcia z rodzicami

Zajęcia plastyczne dla najmłodszych z rodzicami, podczas których dzieci bedą tworzyć, rysować i doświadczać sensorycznie rożnych (przygotowanych na zajęciach przy pomocy rodziców) mas i struktur plastycznych.

Wiek: 3+

Prowadząca: Aleksandra Krzyżanowska

Kiedy: środa, godz. 17:00 - 17:45

Gdzie: Sala 205

Koszt: 110/mc, z KDR 100zł/mc

Kraftownica ARTYSTYCZNA

Wiek: 7 - 14 lat

Prowadząca: Aleksandra Krzyżanowska

Kiedy: środa, godz. 18:00 - 19:15

Gdzie: Sala 205

Koszt: 110 zł/mc, z KDR 100zł/mc

Płatność za zajęcia prosimy dokonywać do 15 dnia bieżącego miesiąca na:

MDK BATORY
ING BANK ŚLĄSKI KATOWICE o/Chorzów
73 1050 1243 1000 0010 0011 4429
Tytuł przelewu:
Nazwa zajęć / Imię i nazwisko uczestnika / miesiąc i rok

Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia go z jakiejkolwiek opłaty.

Dłuższe nieobecności wynikające z ciężkiej choroby, kontuzji, sytuacji życiowej będą rozpatrywane indywidualnie drogą pisemną (e-mail: ). Zgłaszanie dłuższej nieobecności w jakiejkolwiek innej formie nie będzie uznawane, a uczestnik będzie obciążony standardową opłatą miesięczną bez możliwości odwołania. Poprzez „dłuższą nieobecność” rozumie się nieprzerwaną nieobecność powyżej 2 tygodni.

Poprzez „miesiąc zajęć” organizator rozumie średnio 4 tygodnie zajęć. Dni wolne od zajęć to dni ustawowo wolne od pracy (podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy z późniejszymi zmianami).

Aby zrezygnować z zajęć Uczestnik/Rodzic/ Opiekun prawny zoobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji wysyłając  na maila na adres kontakt@mdkbatory.pl lub złożenia jej osobiście w Punkcie Obsługi Klienta. Jeżeli uczestnik rezygnuje z zajęć w trakcie miesiąca zoobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wykorzystane zajęcia w danym miesiącu.

Harmonogram zajęć

zobacz harmonogram

Zapisz się!

zapisz na zajęcia
zobacz ulubione
do góry