Wyniki Konkursu „Góra Pisanek”

Aktualności 13 Kwietnia 2022

W dniach 4 - 8 kwietnia został przeprowadzony konkurs na najpiękniejsza pisankę pn. „Góra Pisanek”. Po wystawie prac w holu MDK Batory, przekazaliśmy je Parafii Św. Franciszka z Asyżu w Chorzowie. Prace były sprzedawane po Mszach Św. w Niedzielę Palmową, tj. 10 kwietnia 2022, zaś dochód wyniósł 430 zł i został przekazany poszkodowanym Uchodźcom z Ukrainy, przebywającym w Chorzowie. 

Komisja w składzie:

Piotr Naliwajko - Artysta plastyk,

Anna Maria Zadora - Konserwator dzieł sztuki,

Magdalena Swadźba - Szkoła plastyczna 4Art.,

Aleksandra Krzyżanowska - Szołtysek - instruktor grupy rękodzieła dla dzieci  „Kraftownica artystyczna”.

Ww. komisja wyłoniła laureatów konkursu przyznając następujące nagrody i wyróżnienia:

KATEGORIA I-III

I Miejsce - Kajetan, Szkoła Podstawowa nr 12,

II Miejsce - Emilia, Szkoła Podstawowa nr 1,

III Miejsce - Jakub, Szkoła Podstawowa nr 2,

Wyróżnienia:

Wojciech, Szkoła Podstawowa nr 12,

Natalia, Szkoła Podstawowa nr 12,

Alicja, Szkoła Podstawowa nr 12,

Jacek, Szkoła Podstawowa nr 12,

KATEGORIA IV-VI

I Miejsce - Aleksandra , Szkoła Podstawowa nr 12,

II Miejsce - Julia, Szkoła Podstawowa nr 2,

II Miejsce - Maksymilian, Szkoła Podstawowa nr 2,

Wyróżnienia:

Dominika, Szkoła Podstawowa nr 12,

Nagroda specjalna przyznana i ufundowana przez Szkołę Plastyczną 4 Art.:

Kajetan, Szkoła Podstawowa nr 12.

zobacz ulubione
do góry