Zofia Dytko o Klubie PEGAZ

PEGAZ 13 Sierpnia 2020

Najmilsi moi przyjaciele!
Nie dawno, z wieka radością zwracałam się do Was z ogromną nadzieją , że to już nareszcie nadejdzie ta niezwykle oczekiwana przez nas wszystkich chwila, kiedy podwoje naszego Miejskiego Domu Kultury Batory stanął dla nas otworem. Jak zawsze czekać na nas będą niezwykli pracownicy tej placówki, którzy bez wątpienia jak my spragnieni bycia razem przygotują jak zawsze piękne powitanie, którego tak bardzo nam brakuje.
Niezwykle szanujemy cudowne podejście młodych, które zadziwia nas i cieszy młodej kadry Batorego do nas seniorów.
Obdarzamy tych młodych ludzi wielką atencja , bo często nie możemy zrozumieć jak ta „młodzież” tak spontanicznie podchodzi do nas seniorów. Są wykształceni, serdeczni i dobrze wychowani (Chwała ich Rodzicom), nad nimi wyraźnie dostrzegamy postać Sylwestra Paprockiego - dyrektora tej placówki, który jest przykładem osoby rozumiejącej potrzeby ludzi starszych i stwarza wspaniałe warunki do realizacji podejmowanych zadań.
Nie zapominamy także o Alinie Łysikowskiej, która tak jak wcześniej Joanna Radzik bardzo pomaga we wszystkim co potrzebne w klubie. Widzimy w tym wielkie, ogromne wręcz Serce.
Wszystkim seniorom Chorzowa zgromadzonych w różnych klubach życzymy tak wspaniałych przyjaciół. Tutaj w Batorym zbiegły się nasze życiowe drogi. Po przejściu na emeryturę znaleźliśmy tu miejsce w którym z czasem każdy z nas znalazł swoje „drugie miejsce na ziemi”.
Każdy z nas wniósł do klubu:
- doświadczenie zawodowe, solidność, obowiązkowość
- doświadczenie życiowe, swoista mądrość.
- poparcie dla zasad moralnych, etyki, zasady współżycia z ludźmi,
- szacunek dla tradycji, kultury własnego środowiska i kraju,
- wiedzę o historii przeżytej osobiście, wzbogaconej w emocje, która umożliwia żywy przekaz zapamiętanych sytuacji,
- twórczość ludową powoli odchodzącą wraz ze starym pokoleniem,
- opiekuńczość w stosunku do rodziny, osób chorych potrzebujących pomocy,
- aktywność społeczną, dzięki której rozwija się chęć i dążność działania dla własnego środowiska,
- chęć poznania aktualnych problemów oraz dążność do ciągłego zgłębiania wiedzy.
Elementem wspólnym dla klubu jest główna zasada organizowanie różnych sposobów aktywnego spędzania czasu w ramach szeroko rozumianej przestrzeni kulturalnej, bowiem brak aktywności, przekształca się w bierne trwanie, które prowadzi do apatii, nudy, a także do utraty sił fizycznych i sprawności funkcji psychicznych.
Aktywność staje się nawet polem rywalizacji. Wynika to także z zaspokojenia potrzeby podstawowej - kontaktu z ludźmi niezbędnego jak powietrze.
Tego żywego kontaktu z codziennością nie zastąpi nawet najbardziej wszechstronna informacja ze świata, przekazywana przez prasę radio i telewizję.
Wspomniane bogactwo osobowościowe wniesione przez każdego członka klubu pozwoliło na niezwykłe, wszechstronne organizowanie i uczestniczenie we wszystkich z pietyzmem realizowanych spotkań.
Doświadczenie i umiejętności osób starszych powinny być rozpoznane i wykorzystane dla dobra całego społeczeństwa. Myślę, że żaden kraj, województwo, miasto nie może sobie pozwolić na nie docenienie kapitału, jakie stanowi ta coraz liczniejsza grupa społeczna.
Nasz Klub Rozmaitości Kulturalnych Pegaz kieruje się następującymi cechami i zasadami.
Najważniejsze z pośród nich to :
- koncepcja permanentnego kształcenia - stymulacja rozwoju osobowego,
- rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej członków,
- upowszechnienie profilaktyki gerontologicznej,
- integracja środowisk seniorów,
Dzięki szerokiej działalności klubu staliśmy się sprawni duchem i ciałem. Mamy swoje ulubione zajęcia oraz grupy spotkaniowe, w których aktywnie uczestniczymy.
Czujemy się przez to potrzebni i docenieni. Ciągłe zdobywanie wiedzy, ciekawość świata i otwartość na innych ułatwia nam - członkom Klubu aktywne uczestniczenie w życiu społecznym.
Wszystko to, co przekazałam, bardzo nas do siebie zbliżyło. To też, każdy kto przeczyta ten tekst zorientuje się jak bardzo ciąży nam ten konieczny brak wspólnych spotkań.
Ta moja wielka nadzieja osobistych z moimi przyjaciółmi spotkań w zderzeniu z coraz częściej przekazywanych informacji o sytuacji z korona wirusem w regionie i kraju zabija moje nieprawdopodobne chęci, jestem jednak optymistką.
Mam przygotowany program na otwarcie naszego klubowego sezonu i pragnę wierzyć, że do tego dojdzie „ Młodości jesteśmy z tobą”.
Zacytuję dla poprawy nastroju ważne dla nas słowa Winstona Churchilla: „ Stary jest ten, kto rezygnuje z młodości „.
A teraz już od siebie. Trwałość tej młodości zależy od umiejętnego pielęgnowania jej w sobie przez całe życie.
Starość może być piękna, mądra i pogodna. Tak trzymać.
Wasza prowadząca Klub, bardzo was oczekująca mgr Zofia Dytko.

zobacz ulubione
do góry