Pani Zofia Dytko o planie działań kulturalno-edukacyjnych Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny

PEGAZ 27 Kwietnia 2021

Najserdeczniej witam wszystkich Pegazowiczów w tym przepięknym wiosennym poranku.

Zgodnie z obietnicą daną w poprzednim spotkaniu wirtualnym chciałam podać zarys wielkiego planu imprez działań kulturalno - edukacyjnych Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny na rok 2021.

Zespół sporządził plan działalności uwzględniając sytuację związaną z COVID - 19 przy założeniu, że w pierwszym półroczu będą obowiązywały ograniczenia w funkcjonowaniu. Zespół zakłada w drugim półroczu powrót do działalności sprzed pandemii. Analizując możliwości związane z prowadzeniem działalności w formie „tradycyjnej”, a także uwzględniając obostrzenia związane z organizacją koncertów i działań z zakresu edukacji kulturalnej, plan może ulec zmianie.

            Sytuacja spowodowana przez pandemię wirusa SARS - CoV - 2, a w konsekwencji, odwołane koncerty i działania edukacyjne, sprawiły, że instytucja zaplanowała swoje działania do realizacji oprócz działalności w formie „tradycyjnej”, również „w sieci” poprzez udostępnianie zasobów kulturowych cyfrowo.

            Misją Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny jest praca dla dobra kultury narodowej poprzez profesjonalną prezentację folkloru ludowego i plebejskiego oraz twórczości współczesnej czerpiącej inspiracje z folkloru, a także działania upowszechniające i edukacyjne w tym zakresie.

            Działalność artystyczna prezentowana przez Zespół „Śląsk” ukazuje bogactwo kultury śląskiej i narodowej poprzez koncerty w kraju i za granicą. Ponad stu osobowy skład artystyczny obejmuje chór, balet i orkiestrę. Obecnie w repertuarze Zespołu znajduje się kilkanaście różnorodnych form artystycznych - od wielkich widowisk przynoszących barwną i dynamiczną panoramę folkloru wszystkich regionów kraju, poprzez wielce efektowne koncerty edukacyjne, aż po prezentacje muzyki klasycznej i sakralnej. Działalność edukacyjna będzie realizowana w szczególności poprzez organizację warsztatów, przeglądów, konkursów festiwali, szkoleń, konferencji i sympozjów. Wzmocnieniem wszystkich elementów pracy Zespołu „Śląsk” będzie prowadzenie pracy impresaryjnej.

            W 2021 roku nastąpi kulminacja obchodów 100 - lecia Powstań Śląskich oraz 100. Rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego, dlatego też Zespół „Śląsk” swoimi działaniami włączy się w te uroczystości rocznicowe.

            Co roku Zespół „Śląsk” przyłącza się poprzez koncerty w obchody Dnia Flagi i uchwalenia Konstytucji 3 Maja, dlatego w 2021 roku, kiedy przypada 230. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, również Zespół będzie uczestniczył w tych uroczystościach.

            Prowadzenie działalności w formie tradycyjnej będzie uzależnione od obowiązujących obostrzeń i ograniczeń związanych z pandemią. Zespół „Śląsk” w związku z ograniczeniem bieżącej działalności instytucji kultury, będzie udostępniać online, m.in. koncerty zespołu, filmy archiwalne, filmy edukacyjne, ciekawostki o instytucji, zadania dla dzieci z zakresu kultury ludowej,  a także prowadzone będą warsztaty online.

 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

Oferta repertuarowa.

Zespół Pieśni i Tańca  „Śląsk” w swoim repertuarze posiada zarówno programy angażujące pełen skład artystyczny, jak i poszczególne formacje oraz solistów. Programy ze względu na skład osobowy artystów biorących udział w koncercie, mają charakter: galowy, wokalno - instrumentalny, taneczny.

Oferta Zespołu „Śląsk” obejmuje kilkanaście programów artystycznych i jest precyzowana co roku w planie pracy artystycznej na nowy sezon.

Oferta repertuarowa na 2021 rok będzie obejmować następujące programy:

PROGRAMY GALOWE

Jednoczęściowe lub dwuczęściowe koncerty w wykonaniu pełnego składu artystycznego: chóru, baletu i orkiestry Zespołu „Śląsk”. Koncerty z programami galowymi realizowane są zarówno w salach koncertowych, teatrach, jak i w halach sportowych oraz na scenach plenerowych. Charakterystyczną ich cechą jest mnogość pięknych kostiumów, w jakich prezentują się artyści chóru baletu. Interpretacja pieśni i tańców w stylizowanych kostiumach scenicznych w wykonaniu artystów Zespołu Pieśni  Tańca Śląsk” od lat stanowi wizytówkę Polski na scenach całego świata. Barwny żywioł porywa widzów do poznania różnorodności kultury regionów, bogactwa tradycji ich mieszkańców czyniąc z Zespołu Ambasadora Polskiej Kultury.

W 2021 roku Zespół prezentuje następujące programy galowe:

A to Polska właśnie

            Koncert w całości oparty na polskiej muzyce, pieśniach oraz tańcach ludowych i narodowych. Artyści Zespołu „Śląsk” występują w kostiumach stylizowanych z regionów całego kraju. Przeważającą część tego programu stanowią kompozycje lub opracowania muzyczne Stanisława Hadyny oraz układy choreograficzne Elwiry Kamińskiej - duetu twórców potęgi Zespołu „Śląsk”.

W Europie ze Śląskiem

Program będący prezentacją utworów wokalnych i tanecznych, charakterystycznych dla trendów państw i narodów Unii Europejskiej, z najpopularniejszymi kompozycjami z repertuaru Zespołu „Śląsk”. Barwna opowieść o polskiej kulturze ludowej i narodowej oraz o wielkiej różnorodności kultur innych narodów, prezentowana przez artystów w stylizowanych strojach regionów Polski i Europy.

Narodziła nam się dobroć

            Widowisko bożonarodzeniowe, na które składają się najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, tańce ludowe i narodowe oraz góralskie gawędy. Prawie wszystkie utwory są kompozycjami lub opracowaniami muzycznymi Stanisława Hadyny, a choreografia tańców jest autorstwa Elwiry Kamińskiej. Części koncertu łączy recytacja oryginalnych gawęd góralskich o Bożym Narodzeniu. Program realizowany jest w grudniu i styczniu, zarówno w salach koncertowych, jak i w kościołach. Można w nim usłyszeć m.in. najpopularniejsze kolędy: „ Gdy się Chrystus rodzi”, „Jezus malusieńki”, „ Cicha noc”, „Polonez - kolęda”.

Zespół „Śląsk” dla Niepodległej

Kolekcja najbardziej znanych i najpiękniejszych pieśni patriotycznych, które w narodowej tradycji towarzyszą uroczystościom państwowym, wojskowym, oraz rocznicom najważniejszych wydarzeń historycznych. Dopełnieniem programu są tańce narodowe: Polonez, Mazur, Kujawiak i Krakowiak oraz najbardziej charakterystyczny dla Zespołu, śląski taniec ludowy - Trojok.

W 100 - lecie Polskiej Niepodległości, program jest hołdem Zespołu „Śląsk” dla Ojczyzny i tych którzy na ołtarzu wolności złożyli swoje życie. Znalazły się tu m. in. polskie pieśni hymniczne, a także wojenne, żołnierskie i partyzanckie. Program rozpoczyna najważniejsza pieśń każdego Polaka - „Mazurek Dąbrowskiego”.

 

PROGRAMY WOKALNO INSTRUMENTALNE

Koncerty wykonywane przez solistów, chór i orkiestrę Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Odbywają się zarówno w kościołach, jak i w salach koncertowych, widowiskowych i w plenerze. Część programów realizowana jest przy okazji uroczystości państwowych lub kościelnych, nadając tym wydarzeniom niezapomniany charakter i zmieniając je we wzruszające, artystyczne przeżycie. W 2021 roku zostaną zaprezentowane następujące programy wokalno - instrumentalne:

Święta noc

Wokalno - instrumentalny koncert kolęd i pastorałek wzbogacony bożonarodzeniową góralską gawędą. Realizowany w grudniu i styczniu z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Autorem opracowań muzycznych kolęd i pastorałek są Stanisław Hadyna i Krzysztof Dziewięcki. Poezja Kazimierza Szemiotha w pastorałkach oraz góralskie gawędy Hanny Nowowiejskiej dodają niepowtarzalnego charakteru polskich Świąt.

Bogurodzica

Jednoczęściowy koncert pieśni ku czci Matki Boskiej. Program tworzą pieśni Maryjne w opracowaniu Stanisława Hadyny, Romualda Twardowskiego, Janusza Stalmierskiego, Krzysztofa Dziewięckiego. Niezwykły klimat koncertu podkreślają recytacje poetyckich utworów Władysława Bełzy, Zygmunta Krasińskiego, Władysława Syrokomli, Kornela Ujejskiego oraz Juliana Tuwima. W programie znajdują się najsłynniejsze polskie pieśni Maryjne, m. in.: „Bogurodzica”, „Serdeczna Matko”, „Matko piekarska”, „Czarna Madonna”.

Santo Subito !

Jednoczęściowy program sakralny dedykowany Świętemu Janowi Pawłowi II. Kolekcją utworów będących muzyczną ilustracją wędrówki przez życie Papieża Polaka. Od najstarszej pieśni polskiej „Bogurodzicy” przez „ Ave Maria” Stanisława Hadyny, „Panis Angelicus” Cezara Francka, „Czarną Madonnę”, „Barkę” wędrujemy do utworów muzyki klasycznej - fragmentów „Requiem” Wolfganga Amadeusza Mozarta i „Wielkiej Mszy żałobnej” Françoisa - Josepha Gosseca. Program wieńczy „Alleluja” Goerga Friedricha Händela.

Koncerty sakralne z muzyką Stanisława Moniuszki

Program poświęcony twórczości sakralnej Stanisława Moniuszki. Istnieje możliwość konfiguracji elementów programu, w zależności od okoliczności i możliwości miejsca realizacji koncertu.

- Msza Łacińska Es - dur

- Msza Łacińska Des - dur

- Litanie Ostrobramskie cz. I i cz. III

- Msza Piotrowińska B - dur

- Masza Żałobna g - mol

Okolicznościowy program patriotyczny

Jednoczęściowy program pieśni patriotycznych, które w narodowej tradycji towarzyszą uroczystościom o charakterze wojskowym, rocznicom związanym z najważniejszymi wydarzeniami polskiej historii oraz świętom państwowym.

W programie znajdują się m. in. „Bogurodzica”, „My , pierwsza brygada” w opracowaniu muzycznym Stanisława Hadyny, „Pieśń o Ojczyźnie”, „Jak długo w sercach naszych” oraz popularne pieśni wojskowe.

Idą powstańcy

Koncert z okresu Powstań Śląskich z 1919, 1920 i 1921 roku w wykonaniu solistów, chóru i orkiestry. Na program koncertu składają się najpopularniejsze pieśni powstańcze tj: „Rota Śląska”, „Do Bytomskich Strzelców”, „ Hej powstań ludu Śląski”, „Od Bytomia bita droga”, „ Już zachodzi czerwone słoneczko” czy tytułowa pieśń „Idą Powstańcy”. Koncert pełni ważną rolę edukacyjną związaną z XX - wieczną historią regionu śląskiego i państwa polskiego. Autorami opracowań muzycznych są: Stanisław Hadyna, Krzysztof Dziewięcki, Ireneusz Łojewski i Janusz Stalmierski.

„Requiem” Wolfganga A. Mozarta

Program muzyki klasycznej z udziałem solistów, chóru i orkiestry Zespołu „Śląsk”. W historii muzyki nie ma utworu, który wzbudzałby tyle emocji i kontrowersji, zachwytów i zastrzeżeń. Istnieje domniemanie, iż Mozart tworzył dzieło w przeczuciu własnej śmierci. „Requiem” jest bowiem ostatnim dziełem genialnego kompozytora, jak również dziełem (rękopisem) nieukończonym. Współautorem ostatniej wersji utworu był Franz Xaver Süssmayr.

 

Pieśń o Ojczyźnie - Zespół „Śląsk” dla Niepodległej

Kolekcja najbardziej znanych i najpiękniejszych pieśni patriotycznych, które w narodowej tradycji towarzyszą uroczystościom państwowym, wojskowym oraz rocznicom najważniejszych wydarzeń historycznych. W 100 - lecie polskiej Niepodległości program jest hołdem Zespołu „Śląsk” dla Ojczyzny i tych, którzy na ołtarzu wolności złożyli swoje życie.

Popularne pieśni znane z wielu koncertów okolicznościowych w wykonaniu solistów, chóru i orkiestry Zespołu Śląsk zachwycają nowym brzmieniem i niepowtarzalną maestrią wykonania. Każdy z tych utworów, w opracowaniach muzycznych specjalnie na potrzeby składu artystycznego Zespołu zyskuje unikatową, imponująca aranżację. 100 - lecie to okazja, która wymaga godnej oprawy muzycznej. „Śląsk” przygotował więc zbiór, który wzbudza uczucia patriotyczne, pielęgnuje pamięć o bohaterstwie i jest odwołaniem do heroizmu polskiego oręża.

Na tym pięknym utworze „Pieśń o Ojczyźnie„ kończę część przekazanego planu pracy artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny na 2021 rok z obietnicą, że druga część bardzo rozległej wiedzy na temat Zespołu „Śląsk” ukaże się za dwa tygodnie.

Członek Rady Programowej Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny 

mgr Zofia Dytko.

 

Pragnę także zwrócić się do wszystkich Pegazowiczów z wielką nadzieją, że już nareszcie będziemy mogli w maju tego roku się spotkać. Nadzieja moja wiąże się przede wszystkim ze zlikwidowaniem obostrzeń związanych ze ścisłym przestrzeganiem reżimów sanitarnych i koniecznością zaszczepienia się przeciw temu strasznemu wirusowi. Dokładne wiadomości związane z rozpoczęciem działalności naszego Klubu zostaną podane Klubowiczom do wiadomości.

Prowadząca Klub Pegaz Zofia Dytko.

zobacz ulubione
do góry