Od Zakładowego Domu Kultury Huty Batory do Miejskiego Domu Kultury Batory

PEGAZ 23 Lutego 2021

Miejski Dom Kultury rozpoczął w 2020 roku kolejny rok swojej działalności.

Nim „przeszliśmy” pod opiekę Urzędu Miejskiego w Chorzowie przez długie lata byliśmy placówką zakładową Huty Batory. Ta przejęła swego czasu naszą placówkę od Związków Zawodowych, które finansowały tzw. działalność merytoryczną, odpowiadały za płace instruktorów amatorskich zespołów artystycznych, kół zainteresowań i klubów. Budynek dzierżawiony był przez Hutę Batory od parafii WNMP w Chorzowie, po latach został przez Hutę wykupiony. Mieściła się w nim biblioteka w których zarejestrowanych było ponad 23 tys. woluminów.

Później wybudowano dla niej lokum przy bramie czwartej Huty Batory. Mieściła się w tym miejscu do jej likwidacji.

Huta była przykładnym mecenasem kultury nie tylko dla naszego miasta, ale także dla regionu i kraju. Za wysoką aktywność w tej dziedzinie i osiągane wyniki, Huta trzy razy otrzymała Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Zakładowy Dom Kultury zdobył drugie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Zakładowych Placówek Kultury.

Zakładowy Dom Kultury Huty Batory jak widzimy był placówką wiodącą w tym typowo robotniczym okręgu.

Dyrekcja placówki postawiła sobie za cel rozbudzanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań mieszkańców, jak również uświadamianie potrzeb kulturalnych.

Postawiliśmy na amatorski ruch artystyczny, działalność artystyczną i szeroko rozumianą działalność oświatową. Zespoły artystyczne, koła zainteresowań i kluby skupiały i do chwili obecnej skupiają ogromną ilość uczestników.

Przedstawiam kilka przykładów bardzo trudnej , a zarazem niezwykle potrzebnej działalności oświatowej :

 1. Chorzów moje miasto, Chorzowianie - demokracja- samorządność z udziałem Przewodniczącego rady Miejskiej, Prezydentem Miasta, Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego i Radnych,
 2. Mistrz i Uczeń - prezentacja najwyższej rangi dorobku artystycznego: muzycznego, teatralnego, literackiego i plastycznego,
 3. W kręgu rodziny - realizowany przez prężnie działający Klub Ewy, gdzie poza pokazami racjonalnego żywienia i należytego prowadzenia gospodarstwa domowego prezentowano wiedzę z zakresu prawa, medycyny, psychologii, mody, utrzymywania sprawności fizycznej i umysłowej,
 4. Śladami zabytków polskich,
 5. Salon myśli humanistycznych,
 6. Klub promocji poetyckich,
 7. Do źródeł kultury śląskiej,
 8. Studium z zakresu literatury, teatru (z udziałem aktorów z tekstem i w kostiumach z danej epoki), muzyki i plastyki na przestrzeni wieków,
 9. Rozmowy o regionie,
 10. Rozmowy intymne kierowane dla młodzieży szkół Chorzowa w okresie dojrzewania z udziałem specjalistów medycznych,
 11. Spotkania z ciekawymi ludźmi: pisarzami, aktorami, podróżnikami, prawnikami, historykami, dziennikarzami, lekarzami rzadkich specjalności.
 12. Spotkania z Dyrektorami chorzowskich szkół celem obustronnej prezentacji, ze strony szkół potrzeb kulturalnych i ich zaspokajania przez

Powyższe działania przedstawione zostały w pigułce, każdy z przedstawionych punktów wymaga odrębnego potraktowania, co oczywiście uczynię w najbliższym czasie, ponieważ koniecznością staje się przedstawienie ogromnej wiedzy na tematy zawarte w punktach.

Niezwykle ważnym zagadnieniem zajmuje się Miejski Dom Kultury Batory sprawami dotyczących bardzo ważnej grupy społecznej, którą są seniorzy. Tematem „ czas wolny - czasem twórczym” zajmujemy się już prawie od 12 lat. Temat niezwykle pojemny w którym urzeczywistnia się cała sfera działań zwrócona na życie seniorów w naszym mieście.

Jak stwierdziłam już ponad 12 lat temu utworzony został w Miejskim Domu Kultury Batory Klub Rozmaitości Kulturalnych PEGAZ im. Otylii Czerny - wybitnej aktorki, osoby, która niezwykle znacząco wpłynęła na kondycję działań kulturalno - oświatowych w naszym Regionie, znanej z ogromnej wiedzy literackiej, teatralnej, kultury scenicznej, miłości do Małej Ojczyzny i ogromnym szacunku dla Seniorów.

Klub Pegaz jest miejscem spotkań ludzi o podobnym wieku, o różnych poziomach intelektualnych i różnej przeszłości. Integracja uczestników korzystnie wpływa na ich kondycję psychiczną, wzmacnia relacje oraz zdecydowanie wpływa na zwalnianie procesu starzenia.

Zostały stworzone przez dyrekcję placówki możliwości realizacji swoich odwiecznych marzeń, wyzwalania przez długie lata skrywanych talentów i twórczych inwencji, na które zawsze brakowało czasu.

Wychodzimy z założenia, że starość nie musi oznaczać pozostawania w domu, zaniechania aktywności. Jest to okres kiedy można realizować „chowane do szuflady” marzenia i pomysły.

Dłuższe życie i wcześniejsza emerytura sprawia, że osoby starsze mają coraz więcej wolnego czasu. Wielu seniorów czuje się na siłach, by być aktywnym, rozwijać swoje zainteresowania, robić coś dla innych, a prowadzący dołożyć wielu starań, aby tą aktywność pogłębiać.

Doświadczenie i umiejętności osób starszych powinny zostać rozpoznane i wykorzystywane dla dobra całego społeczeństwa. Nie powinno pozwolić na nie docenienie kapitału, jaki stanowi ta coraz liczniejsza grupa społeczna.

Uczymy twórczej pracy z seniorami poprzez:

 1. Wzmacnianie aktywności ludzi starszych - prezentowanie metod ułatwiających integrację, relaks, współpracę w grupie, wspólną zabawę, rozmowę.
 2. Metody pracy z ludźmi starszymi z wykorzystaniem ruchu, zabawy integracyjne, metody ułatwiające nawiązywanie kontaktów i wymiany doświadczeń.

Kiedy brak aktywności, odpoczynek gubi swoje podstawowe znaczenie, przekształca się w bierne trwanie, które prowadzi do apatii, nudy, a także do utraty sił fizycznych i sprawności funkcji psychicznych.

Wyobrażenie, że celem i zadaniem starości jest odpoczynek, obraca się przeciwko samemu człowiekowi. Pozbawia go cennych wartości i smaku życia, którego istota polega na ciągłym ruchu, dążeniu, przekształcania siebie i swojego otoczenia.

Nie trzeba jednak zapomnieć, iż twórcza i aktywna starość jest niejednokrotnie w jednym wyrazie utrudniona przez naciski otoczenia.

W środowisku dominują poglądy na temat tego co jest stosowne dla starszego wieku, czego zaś czynić nie przystoi. Uważam, że Klub Pegaz w niemałym zakresie idealnie spełnia funkcje pobudzająco -  wzmacniające. Jest w niej nawet miejsce na szczególnie ożywczy rodzaj aktywności - na twórczość artystyczną, ma znaczny kreatywny wpływ na wygląd i otoczenie klubu. 

W grupie członkowskiej nastawionej na uczestnictwo w kulturze, każdy przejaw aktywności uzyskuje wsparcie wzmocnione w  działaniu zbiorowym.

Aktywność staje się nawet polem rywalizacji. Wynika to także z zaspokojenia potrzeby podstawowej - kontaktu z ludźmi niezbędnego jak powietrze zwłaszcza dla osób starszych.

Tego żywego kontaktu z codziennością nie zastąpi nawet najbardziej wszechstronna informacja ze świata, przekazywana przez prasę, radio, telewizję.

Ludzie starsi potrzebują nie tylko ciszy i spokoju, ale również wrażeń pochodzących z otoczenia. Czuć wokół siebie tętniące życie, być przez nie wciąganym to zasadniczy bodziec własnej aktywności. Wykazują to wyniki badań socjologicznych, które co 5 lat wykonujemy na próbie 80 osób. Wykazały one, iż największym zainteresowaniem seniorów cieszą się działania muzyczne, rozrywkowe, wycieczki, wiadomości przekazywane przez podróżników po krajach Europy i świata, tematyka religijna, medyczne, ekonomiczne, a nade wszystko rozmowy.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż możemy korzystać w naszym Domu Kultury ze wszystkich przejawów działalności kulturalnej, bardzo szeroko rozumianej.

Członkowie Klubu Pegaz bardzo cenią sobie opiekę kierownictwa Domu Kultury Batory szczególnie Dyrektora magistra Sylwestra Paprockiego oraz wszystkich pracowników tej placówki. Widzimy, iż nasze - seniorów potrzeby są szczególnie serdecznie zauważane i realizowane. Szczególną serdecznością otaczamy Panią Alinę Łysikowską, która bardzo często wyprzedza i dodaje najlepsze propozycje do realizacji w naszym Klubie.

Na szczególne uznanie zasługują Władze Miasta Chorzowa z Prezydentem Andrzejem Kotalą, zastępcą Prezydenta d.s. społecznych Wiesławem Ciężkowskim, z Wydziałem Kultury, Radnymi, którzy bardzo często uczestniczą w naszych spotkaniach co stanowi o bardzo wielkim wyczuleniu na sprawy senioralne w naszym mieście.

Niestety rok 2020 bardzo zaważył na uczestnictwie i działaniach Pegazowiczów w Klubie. To Covid sprawił, że przez rok działania stacjonarne były zawieszone, a konieczność obcowania z ludźmi nie mogła dojść do skutku. Spowodowało to wiele nie pożądanych przeżyć.

Przetrwać zły czas, zaszczepić się przeciwko tej strasznej epidemii to jedyny sposób na powrót do tak bardzo oczekiwanych spotkań. Mimo telefonicznych częstych rozmów nic tak nie może wzmocnić naszych oczekiwań jak osobisty kontakt.

Pełni nadziei wierzymy, że po dwukrotnym szczepieniu nadejdzie 6 kwietnia wtorek, po świętach wielkanocnych i znowu będziemy razem.

Z całego serca sobie tego życzmy.

Prowadząca Klub Pegaz mgr Zofia Dytko.

 

 

 

 

 

zobacz ulubione
do góry