pracownia

Zespół Pieśni i Tańca Chorzów

Zespół Pieśni i Tańca „Chorzów” powstał w 2000 roku. Od początku swego istnienia związany jest z Miejskim Domem Kultury „Batory” w Chorzowie.

To 90-osobowa grupa młodzieży ma w swym repertuarze oprócz tradycyjnych tańców i pieśni Górnego Śląska również opracowane artystyczne programy folklorystyczne innych regionów Polskich (Kraków, Łowicz, Beskid Żywiecki, Śląsk Cieszyński). Od 2002 r. zespołowi towarzyszy 7-osobowa kapela regionalna.

Zespół realizuje projekty

  • "Zwierciadło Ludowe", który ma na celu przybliżenie społeczności lokalnej zwyczajów, tradycji oraz obrzędów jakie panowały na Śląsku.
  • "Od cyji do gitary elektrycznej czyli od folkloru do bluesa"

Zespół występował na koncertach oraz brał udział w wielu festiwalach w kraju i zagranicą - Włochy, Turcja, Bułgaria, Węgry, Czechy, Macedonia, Chorwacja i Czarnogórna. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.

 

Zespół Pieśni i Tańca Chorzów

Pierwsze zajęcia: 5 września 2023 r.

Kiedy:
Próby odbywają się dwa razy w tygodniu

  • gr. młodsza (6 - 10 lat) -  wtorek i czwartek: 16.00 - 18.00 / śpiew i taniec
  • gr. średnia (11 -15 lat) -  wtorek i czwartek: 17.00 - 20.00 / śpiew i taniec
  • gr. Oldboje -  niedziela  17.00 - 19.00 / śpiew i taniec

Koszt: 50 zł/mc

Prowadzący: Emilia Głombica, Alicja Cedzidło, Monika Lubina, Adam Kawa, Marek Kowalski.

 

Płatność za zajęcia prosimy dokonywać do 15 dnia bieżącego miesiąca na:

MDK BATORY
ING BANK ŚLĄSKI KATOWICE o/Chorzów
73 1050 1243 1000 0010 0011 4429
Tytuł przelewu:
Nazwa zajęć / Imię i nazwisko uczestnika / miesiąc i rok

Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia go z jakiejkolwiek opłaty.

Dłuższe nieobecności wynikające z ciężkiej choroby, kontuzji, sytuacji życiowej będą rozpatrywane indywidualnie drogą pisemną (e-mail: ). Zgłaszanie dłuższej nieobecności w jakiejkolwiek innej formie nie będzie uznawane, a uczestnik będzie obciążony standardową opłatą miesięczną bez możliwości odwołania. Poprzez „dłuższą nieobecność” rozumie się nieprzerwaną nieobecność powyżej 2 tygodni.

Poprzez „miesiąc zajęć” organizator rozumie średnio 4 tygodnie zajęć. Dni wolne od zajęć to dni ustawowo wolne od pracy (podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy z późniejszymi zmianami).

Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia go z jakiejkolwiek opłaty.

 

Aby zrezygnować z zajęć Uczestnik/Rodzic/ Opiekun prawny zoobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji wysyłając  na maila na adres kontakt@mdkbatory.pl lub złożenia jej osobiście w Punkcie Obsługi Klienta. Jeżeli uczestnik rezygnuje z zajęć w trakcie miesiąca zoobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wykorzystane zajęcia w danym miesiącu.

Harmonogram zajęć

zobacz harmonogram

Zapisz się!

zapisz na zajęcia
zobacz ulubione
do góry