pracownia

Tuptusie i Tuptaki

Program zajęć Tuptusiów i Tuptaków został przygotowany przez logopedę i arteterapeutę. Został dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym pod względem rozwoju mowy, małej motoryki (zabawy paluszkowe) oraz dużej motoryki (np. ruch naprzemienny całego ciała) oraz pod względem społecznym - zajęcia w parach w grupach oraz z elementami rywalizacji.  

Logorytmika uczy płynności ruchów, otwiera na muzykę, jej rytm, pozwala w celowy sposób wyładować nagromadzoną energię oraz zwolnić napięcie mięśniowe.

W programie m.in:

 1. Ćwiczenia techniki ruchu -  wprowadzają elementy współzawodnictwa i likwidują zahamowania w przypadku silnych napięć emocjonalnych i ruchowych.
 2. Ćwiczenia metrorytmiczne, których celem jest wyrobienie u dziecka umiejętności właściwego słuchania muzyki i wiązania jej z ruchem, reagowanie na zmiany rytmu, łączenie ruchów ciała z muzyką i nadawanie im walorów estetycznych, wyrabianie samodzielności, ale również współdziałanie z grupą.
 3. Ćwiczenia słowno - ruchowe mające na celu dalsze doskonalenie wrażliwości słuchowej, prawidłowego oddechu oraz rozwijanie mięśni narządów artykulacyjnych.

Cele logorytmiki:

 • Usprawnienie oddechu,
 • Korygowanie wad wymowy i zaburzeń słuchu,
 • Wykształcenie prawidłowej fonacji,
 • Usprawnienie narządów mowy,
 • Uwrażliwienie na cechy muzyki i mowy (rytm, tempo, melodia, dynamika, barwa dźwięku, metrum),
 • Kształcenie słuchu fonematycznego,
 • Kształcenie pamięci muzycznej;
 • Kształcenie szybkiej reakcji ruchowej na sygnały słowne, dźwięk, ciszę,
 • Kształcenie umiejętności percypowania i odtwarzania ruchem tempa, rytmu, akcentacji i ekspresji w muzyce oraz wypowiedzi słownej,
 • Rozwój intelektualny i społeczny,

Wszystkie formy aktywności muzycznej będą ze sobą ściśle zintegrowane, co zapewni lepsze opanowanie materiału.

Zapraszamy na zajęcia zarówno te dzieci które lubią śpiewać, tańczyć i uwielbiają muzykę jak i te, które mają np. motoryczne spowolnienia. Zajęcia mają na celu wspomaganie rozwoju dzieci pod względem małej i dużej motoryki, percepcji słuchowej, lateralizacji a także szeroko pojmowanego rozwoju mowy.

 

Tuptusie i Tuptaki

Harmonogram

Grupa I (dzieci od 3 - 4 lat): środa, godz. 16:15 - 17:00

Grupa II (dzieci od 5 - 6 lat): środa, godz. 17:15 - 18:00

Zajęcia odbywają się co tydzień we środy.

Prowadzimy nabór do młodszej i starszej grupy.

Informacje dodatkowe

Koszt: 60zł/mc; RABAT dla rodzeństwa 50zł/mc

Sala: 
205

Prowadzące:  Daria Kasprzyk pedagog, arteterapeuta oraz Joanna Radzik pedagog, logopeda, arteterapeuta

Harmonogram zajęć

zobacz harmonogram

Zapisz się!

zapisz na zajęcia

Nie znaleziono wiadomości.

zobacz ulubione
do góry