pracownia

Taniec nowoczesny

TANIEC NOWOCZESNY - WIERCIPIĘTKI


START: 15 września 2022 g. 16:15

Dla kogo?
W zajęciach mogą uczestniczyć osoby w wieku od 8 - 11 lat.

Kiedy: czwartek, godz. 16:15 - 17:15

Gdzie: Sala 207

Koszt: 99 zł/mc

Prowadzący: Anna Jasiołek

Grupa pracuje na podstawach różnych technik tańca nowoczesnego (streetdance, hip hop, disco, taniec jazzowy), tancerze rozwijają się w choreografiach i improwizacjach. Grupa w czasie roku szkolnego będzie brała udział w pokazach i lokalnych festiwalach, należy zatem liczyć się z kosztami takich wyjazdów, mile widziana jest systematyczność, obowiązkowość i odpowiedzialność.

Do grupy można dołączyć wypełniając kartę uczestnika zajęć MDK BATORY.

Wypisaną kartę należy oddać w oryginale na pierwszym treningu lub dostarczyć do sekretariatu / na portiernię jeszcze przed rozpoczęciem zajęć.

Skrócony regulamin zajęć:

  • Płatności prosimy dokonywać do 15 dnia bieżącego miesiąca na:

MDK BATORY
ING BANK ŚLĄSKI KATOWICE o/Chorzów
73 1050 1243 1000 0010 0011 4429
Tytuł przelewu:
Otwórz Banię / Imię i nazwisko / miesiąc i rok (jeśli przelew dotyczy również innych zajęć tanecznych to w tytule przelewu prosimy wpisać PRZYKŁADOWO: Otwórz Banię + Hip Hop Freestyle / Janusz Nowak / wrzesień 2020)
Wpłaty należy dokonywać zgodnie z cennikiem, bez zaokrąglania kwot!

  • W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach nie z winy organizatora zajęć, organizator nie zwraca opłaty za zajęcia. Dłuższe nieobecności wynikające z ciężkiej choroby, kontuzji, sytuacji życiowej będą rozpatrywane indywidualnie drogą pisemną (e-mail: kontakt@mdkbatory.pl). Zgłaszanie dłuższej nieobecności w jakiejkolwiek innej formie nie będzie uznawane, a uczestnik będzie obciążony standardową opłatą miesięczną bez możliwości odwołania. Poprzez „dłuższą nieobecność” rozumie się nieprzerwaną nieobecność powyżej 2 tygodni.
  • Zapisani uczestnicy, którzy chcą zrezygnować z zajęć zobowiązani są do złożenia pisemnej rezygnacji na adres e-mail: kontakt@mdkbatory.pl
  • Poprzez „miesiąc zajęć” organizator rozumie średnio 4 tygodnie zajęć.

Dni wolne od zajęć to dni ustawowo wolne od pracy (podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy z późniejszymi zmianami).

HARMONOGRAM WPŁAT W SEZONIE ARTYSTYCZNYM 2022/2023

WRZESIEŃ 75 ZŁ

PAŹDZIERNIK 99 ZŁ

LISTOPAD 99 ZŁ

GRUDZIEŃ 99 ZŁ

STYCZEŃ 49,50 ZŁ

LUTY 99 ZŁ

MARZEC 99 ZŁ

KWIECIEŃ 75 ZŁ

MAJ 99 ZŁ

CZERWIEC 75 ZŁ

DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ W SEZONIE ARTYSTYCZNYM 2022/2023

1 LISTOPADA - WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

11 LISTOPADA - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

23 GRUDNIA - 1 STYCZNIA - PRZERWA ŚWIĄTECZNA

16-29 STYCZNIA - FERIE ZIMOWE

6-10 KWIETNIA - PRZERWA ŚWIĄTECZNA

1 MAJA - ŚWIĘTO PRACY

3 MAJA - ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

8 CZERWCA - BOŻE CIAŁO

23 CZERWCA - ZAKOŃCZENIE SEZONU

ZAJĘCIA W DNIACH:

2 MAJA (WTOREK)

9 CZERWCA (PIĄTEK)

ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM.

 Zajęcia odbywają się we współpracy ze Studiem Rekreacji Ruchowo Tanecznej

zobacz ulubione
do góry