pracownia

Skaczące brzdące

"Gdy otworzysz oczy rano,
skaczesz z Tatą, skaczesz z Mamą.
Nie wstydzisz się sąsiadów w domu
i nie podskakujesz po kryjomu.
- Tak zabawa się zaczyna,
a kto wie, gdzie będzie finał?"

 

Drodzy Rodzice,
jeżeli macie w domu kreatywne, pełne werwy i chęci do poznawania otaczającego świata dziecko; jeżeli Wasza pociecha lubi muzykę oraz zabawy do rytmów z płytoteki przedszkolaka; chce aktywnie spędzać czas w gronie równieśników i integrować się z otoczeniem, to "SKACZĄCE BRZDĄCE" są najlepszym rozwiązaniem.
Zajęcia trwają 45 min i są przeznaczone dla dzieci od 3 do 6 roku życia. Zabawy integracyjne w kole, zajęcia z chustą KLANZA, elementy sensoryki, gimnastyki, zajęcia umuzykalniające z użyciem instrumentów, nauka umiejętności reagowania na dźwięk, tempo i rytm pozwalają Waszemu dziecku na wszechstronny rozwój w zakresie motoryki małej i dużej. Indywiudalne podejście do dziecka pozwala także odnaleźć się tym, którzy potrzebują trochę więcej czasu na okres adaptacji i aklimatyzacji w grupie. Wieloletnia praktyka i praca z dziećmi pozwala mi na indywidualny dobór zajęć, ćwiczeń, prac plastycznych do potrzeb i umiejętności każdego dziecka.
Na zajęciach kształcimy prawidłową postawę z użyciem sprzętu gimnastycznego.
Serdecznie zapraszamy! ~ Anna Szymik

Zajęcia pokazowe odbęda się 29 września 2023r. OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!!!

Zajęcia BEZPŁATNE!!!

Skacące brzdące 3 - 3,5 lat, godz. 16:30 - 17:15
Skacące brzdące 4 - 5 lat, godz. 17:30 - 18:15

PIERWSZE ZAJĘCIA w nowym sezonie artystycznym 13 października 2023 r.

Grupa I (dzieci od 3 - 3,5 lat): piatek, godz. 16:30 - 17:15
Grupa II (dzieci od 4 - 5 lat): piątek, godz. 17:30 - 18:15

Prowadząca: Anna Szymik

Koszt: 110 zł/mc, z kartą Dużej Rodziny 100 zł/mc.

Sala: 
205

Płatność za zajęcia prosimy dokonywać do 15 dnia bieżącego miesiąca na:

MDK BATORY
ING BANK ŚLĄSKI KATOWICE o/Chorzów
73 1050 1243 1000 0010 0011 4429
Tytuł przelewu:
Nazwa zajęć / Imię i nazwisko uczetnika / miesiąc i rok (jeśli przelew dotyczy również innych zajęć to w tytule przelewu prosimy wpisać PRZYKŁADOWO: Skaczące Brzdące i Crazy Monkey/ Maria Kowalska / wrzesień 2021)

Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia go z jakiejkolwiek opłaty.

Dłuższe nieobecności wynikające z ciężkiej choroby, kontuzji, sytuacji życiowej będą rozpatrywane indywidualnie drogą pisemną (e-mail: ). Zgłaszanie dłuższej nieobecności w jakiejkolwiek innej formie nie będzie uznawane, a uczestnik będzie obciążony standardową opłatą miesięczną bez możliwości odwołania. Poprzez „dłuższą nieobecność” rozumie się nieprzerwaną nieobecność powyżej 2 tygodni.

Poprzez „miesiąc zajęć” organizator rozumie średnio 4 tygodnie zajęć. Dni wolne od zajęć to dni ustawowo wolne od pracy (podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy z późniejszymi zmianami).

Aby zrezygnować z zajęć Uczestnik/Rodzic/ Opiekun prawny zoobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji wysyłając  na maila na adres kontakt@mdkbatory.pl lub złożenia jej osobiście w Punkcie Obsługi Klienta. Jeżeli uczestnik rezygnuje z zajęć w trakcie miesiąca zoobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wykorzystane zajęcia w danym miesiącu.

Harmonogram zajęć

zobacz harmonogram

Zapisz się!

zapisz na zajęcia
zobacz ulubione
do góry