pracownia

Sensoryka dla Smyka

SENSORYKA DLA SMYKA (zajęcia z rodzicami)
Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez zabawy angażujące wszystkie zmysły.

Zajęcia pokazowe odbęda się 25.09.2023r. OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!!!

Sensoryka dla smyka 1 - 5 lat, godz. 17:15 - 18:15

PIERWSZE ZAJĘCIA w nowym sezonie artystycznym 2 października 2023 r.

Kiedy: poniedziałki

Instruktor: Agnieszka Grabowska

Dla kogo:
Dzieci od 1 - 5 lat, godz. 17:00-17:45

Gdzie: Sala 205

Koszt: 130 zł/mc Jednorazowe zajęcia 50 zł

Płatność za zajęcia prosimy dokonywać do 15 dnia bieżącego miesiąca na:

MDK BATORY
ING BANK ŚLĄSKI KATOWICE o/Chorzów
73 1050 1243 1000 0010 0011 4429
Tytuł przelewu: Nazwa zajęć / Imię i nazwisko uczestnika / miesiąc i rok (jeśli przelew dotyczy również innych zajęć tanecznych, to w tytule przelewu prosimy wpisać PRZYKŁADOWO: Balet i Crazy Monkey/ Maria Kowalska / wrzesień 2021)

Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia go z jakiejkolwiek opłaty.

Dłuższe nieobecności wynikające z ciężkiej choroby, kontuzji, sytuacji życiowej będą rozpatrywane indywidualnie drogą pisemną (e-mail: ). Zgłaszanie dłuższej nieobecności w jakiejkolwiek innej formie nie będzie uznawane, a uczestnik będzie obciążony standardową opłatą miesięczną bez możliwości odwołania. Poprzez „dłuższą nieobecność” rozumie się nieprzerwaną nieobecność powyżej 2 tygodni.

Poprzez „miesiąc zajęć” organizator rozumie średnio 4 tygodnie zajęć. Dni wolne od zajęć to dni ustawowo wolne od pracy (podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy z późniejszymi zmianami).

Aby zrezygnować z zajęć Uczestnik/Rodzic/ Opiekun prawny zoobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji wysyłając  na maila na adres kontakt@mdkbatory.pl lub złożenia jej osobiście w Punkcie Obsługi Klienta. Jeżeli uczestnik rezygnuje z zajęć w trakcie miesiąca zoobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wykorzystane zajęcia w danym miesiącu.

 

Harmonogram zajęć

 

zobacz ulubione
do góry