pracownia

Język angielski

PIERWSZE ZAJĘCIA 4 października 2023 r., godz. 17:00 dla wszystkich grup.
Po pierwszych zajęciach Instruktor zakwalifikuje do grup uczestników do grup zgodnie ze stopniem zaawansowania.

Dla kogo: Dorośli

Prowadzący: Maciej Kucera

Kiedy: 

Grupa początkująca : środa, godz. 18:00 - 18:45
Grupa średniozaawansowana: środa, godz. 17:00 - 17:45
Grupa zaawansowana: środa, godz. 16:00 - 16:45

Gdzie: Sala 208

Koszt: 110,00 zł/mc lub 95,00 zł/mc dla osób z kartą 60+

Płatność za zajęcia prosimy dokonywać do 15 dnia bieżącego miesiąca na:

MDK BATORY
ING BANK ŚLĄSKI KATOWICE o/Chorzów
73 1050 1243 1000 0010 0011 4429

Tytuł przelewu: Nazwa zajęć / Imię i nazwisko uczestnika / miesiąc i rok (jeśli przelew dotyczy również innych zajęć tanecznych, to w tytule przelewu prosimy wpisać PRZYKŁADOWO: Balet i Crazy Monkey/ Maria Kowalska / wrzesień 2021)

Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia go z jakiejkolwiek opłaty.

Dłuższe nieobecności wynikające z ciężkiej choroby, kontuzji, sytuacji życiowej będą rozpatrywane indywidualnie drogą pisemną (e-mail: ). Zgłaszanie dłuższej nieobecności w jakiejkolwiek innej formie nie będzie uznawane, a uczestnik będzie obciążony standardową opłatą miesięczną bez możliwości odwołania. Poprzez „dłuższą nieobecność” rozumie się nieprzerwaną nieobecność powyżej 2 tygodni.

Poprzez „miesiąc zajęć” organizator rozumie średnio 4 tygodnie zajęć. Dni wolne od zajęć to dni ustawowo wolne od pracy (podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy z późniejszymi zmianami).

Aby zrezygnować z zajęć Uczestnik/Rodzic/ Opiekun prawny zoobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji wysyłając  na maila na adres kontakt@mdkbatory.pl lub złożenia jej osobiście w Punkcie Obsługi Klienta. Jeżeli uczestnik rezygnuje z zajęć w trakcie miesiąca zoobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wykorzystane zajęcia w danym miesiącu.

Wielu z nas uważa, że w wieku 40, 50 czy 60 lat jest już za późno by uczyć się języka. Nic bardziej błędnego!

To prawda, że w dojrzałym wieku przyswaja się język obcy nieco wolniej, ale nie przekreśla to szansy na dobre jego opanowanie.

Proponowana przeze mnie Metoda Callana została opracowana z myślą o ludziach dorosłych. Podręczniki nie są drukowane na kredowym papierze i nie ma w nich kolorowych obrazków bo osobom dorosłym taka forma zachęty nie jest potrzebna. Zajęcia prowadzone są metodą konwersacyjną, ponieważ właśnie umiejętność prowadzenia rozmowy jest w nauce języka sprawą najważniejszą.

Podczas kursu ściśle przestrzegana jest zasada stopniowania trudności. Zaczynamy od zdań najprostszych, liczących dosłownie trzy słowa, by powoli i stopniowo przechodzić do zagadnień coraz bardziej wymagających. Nielubianej przez większość uczniów gramatyki nie da się wyeliminować całkowicie, ale zamiast wkuwania niezrozumiałych regułek, proponuję moim uczniom naukę na licznych przykładach, tak aby sami zaczęli zauważać pewne zasady i zależności. Przy tym każda partia materiału jest powtarzana kilka razy, a tempo realizacji programu uzależnione jest od zdolności grupy. Na zajęcia zapraszam zarówno osoby zupełnie początkujące, jak i te, które uczyły się języka już wcześniej.

Choć zachęcam moich uczniów do samodzielnej nauki w domu, nie zadaję typowej pracy domowej. Z doświadczenia wiem, że osoby dorosłe często nie mają czasu na odrabianie lekcji. Zamiast więc strofować tych, którzy pracy domowej nie odrobili, zmodyfikowałem moje metody nauczania tak, aby odrabianie zadań domowych nie było koniecznością.

Zapraszam serdecznie,

Maciej Kucera

 

 

zobacz ulubione
do góry