Praca

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY/ZAINTERESOWANA WSPÓŁPRACĄ Z NAMI, MOŻESZ W KAŻDEJ CHWILI ZŁOŻYĆ SWOJE CV ORAZ LIST MOTYWACYJNY. JEŻELI TWOJE UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE BĘDĄ ODPOWIADAŁY NASZYM OCZEKIWANIOM, WÓWCZAS - KTO WIE - BYĆ MOŻE ZOSTANIESZ JEDNYM/JEDNĄ Z NAS.

 

Uprzejmie prosimy o umieszczenie w składanej aplikacji (podaniu) o pracę klauzul o następującej treści jak poniżej (treść zapisana czcionką koloru niebieskiego).

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Dom Kultury Batory w Chorzowie,
41- 506 Chorzów ul. Batorego 6, moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji (podaniu) o pracę i życiorysie (cv) w celu prowadzenia bieżącej i przyszłych rekrutacji pracowników. Wiem, że mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie. 

_________________________________________
data i podpis osoby wyrażającej zgodę


Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”: • administratorem moich danych osobowych jest Miejski Dom Kultury Batory w Chorzowie, 41- 506 Chorzów ul. Batorego 6, • podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, • celem przetwarzania jest prowadzenie przez administratora bieżącej i przyszłych rekrutacji pracowników, a także przesyłanie korespondencji, • moje dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym, • dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody, ale nie dłużej niż 6 miesięcy,• mam prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie,  przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, • mam prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w rekrutacji, zaś konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.

_________________________________________
podpis osoby składającej oświadczenie

zobacz ulubione
do góry