Misja

Miejsce Dla Kultury - BATORY

W Tym Miejscu kolejne pokolenia od ponad 100 lat ulepszają świat dzięki najwspanialszemu wynalazkowi człowieka - KULTURZE.
Mamy świadomość, że jesteśmy tylko kolejną zmianą w tej wielopokoleniowej sztafecie. Jesteśmy tu i teraz, blisko ludzi dla których pracujemy. Zapytaliśmy ich co trzeba zrobić aby kultura zmieniała nasze najbliższe otoczenie a lepsze. Wiemy, że w Miejscu Dla Kultury ważne jest budowanie więzi, ochrona lokalnej tożsamości, zachęcanie do wszelkich rodzajów ekspresji twórczej i aktywnego uczestnictwa w kulturze, a nade wszystko trzymanie ręki na pulsie zmian, które zachodzą dziś szybciej niż kiedykolwiek.

Nasza misja: 
„Świadomi swych bogatych tradycji animowania życia kulturalnego środowiska w którym pracujemy, chcemy budować więzi społeczne poprzez organizowanie na możliwie najwyższym poziomie aktywnych form uczestnictwa w kulturze, dostosowanych do zmian kulturowych i społecznych zachodzących w naszym kraju".

Fragment dokumentu opracowanego w listopadzie 2004 r.

Aby lepiej służyć tym celom, w 2012 roku powołaliśmy do życia programy, które realizują pięć postulatów wynikających z naszej misji.

Laboratorium Integracji Społecznej

Program realizuje przedsięwzięcia łączące wąsko rozumianą kulturę i inne formy aktywności społecznej. Laboratorium monitoruje problemy lokalnej społeczności i - pracując w oparciu o ponadsektorowe koalicje i partnerstwa - stara się je rozwiązywać. Mapujemy zasoby społeczne środowiska w którym pracujemy, łączymy ze sobą różne jego fragmenty pobudzając do wspólnego działania.

Tradycja i Tożsamość

Program zajmuje się gromadzeniem, twórczym przetwarzaniem i upowszechnianiem elementów lokalnej historii i tradycji. Pokazujemy, że lokalna tradycja może być inspirująca i przydatna do tworzenia nowego, a kultura ludowa atrakcyjną alternatywą dla ludzi młodych. Program otacza również opieką ponad 100 letnią spuściznę Hajduckiego Domu Kultury.

Pracownia Edukacji Kulturalnej „RAFT”

Program zajmuje się partycypacyjnymi formami edukacji przez kulturę. Odbiorcami programu są wszystkie grupy wiekowe. Dla każdej z nich przygotowaliśmy działania pomagające zwiększyć kompetencje do odbioru kultury. Raft - czyli tratwa pomaga też w wejściu do głównego nurtu życia społecznego wszystkim, którzy z różnych przyczyn znaleźli się na jego brzegach.

Pracownia Działań Kreatywnych „LOFT”

Zadaniem programu jest kreowanie wydarzeń artystycznych i społecznych mających bezpośrednie odniesienie do zmian kulturowych zachodzących „tu i teraz”. W ramach programu eksplorujemy nowe formuły wydarzeń artystycznych, alternatywną sztukę oraz nowe przestrzenie dla kultury.

„Hajducka Scena Zdarzeń”

Scena, którą chcemy budować w ramach tego programu jest miejscem gdzie zarówno lokalni artyści, jak i zaproszeni goście nie grają dla anonimowej widowni, lecz tworzą z widzami społeczność. Hajducka Scena Zdarzeń to wydarzenia realizowane w celu zerwania ze szkodliwym stereotypem elitarności kultury, bo kultura musi być - naszym zdaniem - egalitarna.

Obrazek ilustrujący

zobacz ulubione
do góry