Laboratorium integracji społecznej

Program realizuje przedsięwzięcia łączące wąsko rozumianą kulturę i inne formy aktywności społecznej. Laboratorium monitoruje problemy lokalnej społeczności i - pracując w oparciu o ponadsektorowe koalicje i partnerstwa - stara się je rozwiązywać.

Mapujemy zasoby społeczne środowiska w którym pracujemy, łączymy ze sobą różne jego fragmenty, pobudzając do wspólnego działania. Wpuszczamy powietrze do hermetycznych środowisk, współpracujemy z organizacjami pomocy społecznej, otaczamy instytucjonalną opieką i animujemy grupy nieformalne.

zobacz ulubione
do góry