Historia

Miejski Dom Kultury "Batory" jest miejską jednostką organizacyjną od 1995 roku.

Historia tego miejsca sięga jednak znacznie wcześniej, bo roku 1887, kiedy została wybudowana okazała gospoda, której pierwszym właścicielem był Ignatz Malerz. W owych czasach gospody oprócz funkcji gastronomicznych pełniły także funkcje rozrywkowo - kulturalne, miały więc tu miejsce spotkania społeczne, akademie, celebracje różnych świąt oraz zabawy taneczne.

Obiekt ten w 1919 roku zakupiony został przez pobliską parafię Najświętszej Maryi Panny na potrzeby Katolickiego Domu Związkowego. Ważną postacią w przedwojennej historii naszego domu kultury był proboszcz bł. ks. Józef Czempiel. To on w czasie swojej posługi w Wielkich Hajdukach (ówczesna nazwa gminy która funkcjonowała samodzielnie na terenie obecnej dzielnicy Batory) w sposób bezprecedensowy ożywił życie społeczne i kulturalne zarówno tego miejsca jak i całej gminy.

W latach 1919 - 1945 działały tu obok siebie liczne stowarzyszenia i organizacje społeczne zarówno kościelne, jak i świeckie, polskie i niemieckie. Od 1946 roku najpierw pomieszczenia parterowe, a z czasem cały budynek zostały przejęte przez Hutę Batory największy zakład przemysłowy w dzielnicy.

W obiekcie tym zorganizowano Zakładowy Dom Kultury, współpracując z niektórymi społecznikami pracującymi tu jeszcze przed wojną. 

Lata powojenne łączyły się jednak z zerwaniem z historią i tradycją przedwojennych - często katolickich - grup artystycznych i stowarzyszeń. Grupy cieszące się jeszcze dużą niezależnością w pierwszych latach po wojnie były stopniowo eliminowane przez powołaną przy domu kultury Zakładową Radę Kultury. Taki los spotkał m.in. chór „Słowiczek” i Towarzystwo Teatralne „Dziewanna”. Na ich miejsce powoływano do życia nowe formy artystyczne. Jednym z ciekawszych przejawów tych działań było założenie w 1949 roku Filharmonii Hutniczej. To spektakularne przedsięwzięcie nie mające chyba odpowiednika w całym kraju funkcjonowało do roku 1961 i z powodu zbyt dużych kosztów najpierw stopniowo ograniczane wreszcie przestało istnieć.

Zakładowy Dom Kultury Huty "Batory" był jednak placówką o wysokim poziomie oferty artystycznej potwierdzonej wieloma regionalnymi i ogólnopolskimi wyróżnieniami w dziedzinie kultury.

Kryzys lat osiemdziesiątych w Polsce nie ominął również funkcjonowania naszej instytucji. Huta - jedyny mecenas Domu Kultury - borykała się z własnymi trudnościami ekonomicznymi. Nad Domem Kultury zawisła groźba likwidacji. Próbę ratowania tej sytuacji podjęła ówczesna dyrektorka ZDK - Zofia Dytko, zakładając na początku lat dziewięćdziesiątych "Śląską Fundację Kultury", która przejęła opiekę finansową i organizacyjną nad działalnością Domu Kultury.

Owocem starań o uratowanie Domu Kultury było podpisanie w listopadzie ‘94 porozumienia między Zarządem Miasta Chorzów, a Zarządem Huty "Batory", w sprawie przekształcenia Zakładowego Domu Kultury Huty "Batory" SA. w Miejski Dom Kultury.

Na podstawie porozumienia powstała nowa instytucja i tym samym zachowana została wieloletnia ciągłość animacji kultury tego miejsca. W 2004 roku wykrystalizowała się nowa misja tej organizacji. Od tamtej pory realizowana jest polityka powrotu do dobrych przedwojennych tradycji działania tej instytucji przy jednoczesnym użyciu nowoczesnych metod i narzędzi pracy animacyjnej i zarządzania.

Logo Miasta Chorzów

zobacz ulubione
do góry