Wystawa online Komisji Fotografii Krajoznawczej O/PTTK Chorzów

Oddani fotograficznej pasji członkowie Komisji Fotografii Krajoznawczej O/PTTK Chorzów, na przekór pandemii, prezentujemy na wzór rzeczywistej-materialnej, cyfrową wystawę kadrów

POPLENEROWE REMINISCENCJE 2019

z miejsc naszego Regionu, które odwiedziliśmy podczas fotograficznych plenerów w roku ubiegłym.
Do wędrówek zachęca nas piękny, krótki wiersz Naszego Twórcy.
Erwin Mecha napisał:

Dla turysty świat jest cały,
Dla narciarzy w górach raj,
Dla piecucha świat jest mały,
Nieznany jest mu własny kraj.

Wyjdź-że w doły, lasy, góry,
Płyń rzekami aż do mórz,
Bo za piecem świat ponury,
Wyjdź - naturze ukłon złóż.

Należy nam poszukiwać, niczem bieguni Olgi T. być wiecznymi wędrowcami.
Sensem fotografii krajoznawczej jest tworzenie obrazu, na miarę umiejętności artystyczną impresję widoków, zabytków, obyczajów, zdarzeń..
Każdy z nas, przez soczewki swojej indywidualności sugestywnie odbiera nastrój miejsca, tworzy niepowtarzalny kadr według własnego rozumienia piękna, poczucia estetyki i chwilowej weny twórczej.
Nie pominiemy urzekającego zakątka, przydrożnej kapliczki, połaci pól przed horyzontem z kominami, przyciemnionej starej bramy, miejsca związanego z przemijaniem - nekropolii.
Szukamy duszy obiektu, unikalnego elementu, śladów przeszłości, historycznego miejsca.
Szukamy pomników z dziedzictwa kulturowego pokoleń, które na zawsze odeszły.
Szukamy światłocieni podobnie jak czynił to Jan Bułhak - wielka postać polskiej fotografii w okresie II Rzeczypospolitej - twórcy pojęcia, ściśle związanego z krajoznawstwem, - Fotografia Ojczysta i autor dzieła pt. Estetyka Światła.
Podczas plenerów i na czwartkowych spotkaniach dzielimy się wiedzą i doświadczeniami.
Mówimy o zasadach kompozycji kadru - one wywodzą się z zasad kompozycji obrazu w malarstwie - sztuki starszej od fotografii.
Fotografia to sztuka malowania światłem, w pewnym sensie podobnie jak pędzlem.
Expozycja to podstawowe pojęcie w fotografii.
To ilość światła potrzebna do prawidłowego naświetlenia kliszy lub matrycy - czyli otrzymania technicznie poprawnego odwzorowania otaczającej rzeczywistości.
Zapraszamy na nasze spotkania, plenery, wernisaże.

FOTOGRAFUJ RAZEM z NAMI!

Informacje.: kfk.chorzow.pttk.pl
Adam Pucia
Chorzów, 10V2020r.

zobacz ulubione
do góry