Malowany Śląsk

Na Śląsku mieszkają nie tylko Ślązacy, ale i ludność napływowa z różnych rejonów Polski. Mieszkają tu, uczą się, pracują, zakładają rodziny, ale nie zawsze wiedzą jaką historię i tradycje ma Śląska Ziemia.

Celem projektu było

  • Zapoznanie z pięknem śląskiej tradycji, pokazanie jej wyjątkowości w skali kraju,
  • Wzbudzenie dumy i manifestowanie miłości do kultury i tradycji śląskiej poprzez pokazanie tekstów kultury jakimi są charakterystyczne motywy malowane na elementach stroju śląskiego.
  • Poznanie genezy malowania motywów kwiatowych na tkaninach.
  • Zrozumienie ludowej kultury naszego regionu
  • Zachęcenie uczestników projektu do aktywnego uczestnictwa w uroczystościach świeckich i kościelnych w strojach ludowych, które stanowią ważny element tożsamości lokalnej
  • Integracja międzypokoleniowa
  • Połączenie tradycji malowania elementów stroju śląskiego i przeniesienie ich na współczesne formy designu.
  • Projekt ma na celu połączyć z sobą ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk (szkolnych, studenckich, lokalnych, z Chorzowa, Bytomia/Radzionkowa i Katowic).

Odbiorcami projektu były osoby w wieku od 10 lat do późnego wieku „trzeciego”, których interesuje twórcze spędzanie czasu połączone z poszerzaniem wiedzy o tradycji i regionie. Projekt był realizowany w trzech etapach. Pierwszy, realizowany w dwóch chorzowskich szkołach podstawowych oraz w dwóch chorzowskich klubach seniora. Drugi etap obejmował warsztaty plastyczne realizowane w MDK Batory.

Każda odsłona warsztatowa w ramach projektu skupiała grupy 15 osobowe.

Harmonogram realizacji projektu.

I Etap polegał na praktycznym wdrażaniu technik malowania, w szkołach, uczelniach i klubach seniora.

Uczestnicy warsztatów uczyli się malować i utrwalać aplikacje na tkaninie. Współcześnie też można ozdabiać swoje stroje i dlatego drugą częścią tego projektu będzie zabawa formą - malowanie na koszulkach, torbach ekologicznych, aplikacji o charakterze współczesnym oraz fartuchach i wstążkach malowanie motywów o charakterze ludowym (kwiaty).

II Etap. Na tym etapie projektu odbyły się warsztaty malowania na tkaninach z grupą uczestników pozyskaną z realizacji pierwszego etapu projektu. Zadanie było realizowane przez dwa dni w miesiącu wrześniu i dwa dni w październiku. Na potrzeby realizacji projektu z Muzeum Chleba i Szkoły w Radzionkowie wypożyczono oryginalne dawne stroje śląskie oraz fotografie przedstawiające mieszkańców Śląska w strojach - jako materiały poglądowe. Zaproszeni prelegenci opowiedzieli jak wyglądały stroje i z jakich składały się elementów, jakie motywy pojawiały się na wstążkach i na fartuchach, jaka była kolorystyka i kompozycja. Instruktorzy przygotowali wzory, uczyli jak je przenieść na tkaninę i jak malować oraz utrwalać wymalowane wzory. Podczas warsztatów odbyły się też pokazy slajdów i reportaż o odradzaniu się tradycji zakładania tradycyjnych strojów śląskich na uroczystości świeckie i kościelne.

III Etap był elementem zamykającym projekt. W ramach trzeciego etapu przeprowadzony został konkurs na najlepiej wymalowane motywy w kategoriach: fartuch, koszulka i szlajfa/wstążka.
Po zakończeniu III etapu projektu i wyłonieniu zwycięzców konkursu został zorganizowany finał z udziałem uczestników projektu oraz wszystkich chętnych pasjonujących się rękodziełem artystycznym oraz kulturą ludową. To wydarzenie artystyczne połączone z pokazem prac uczestników, wręczenie dyplomów i nagród dla laureatów konkursu połączone z pokazami multimedialnymi oraz prelekcjami w wykonaniu zaproszonych gości odbyło się w MDK Batory w miesiącu listopadzie. Ponadto każdy z uczestników projektu otrzymał dyplom za udział w projekcie. Po zakończeniu wystawy w MDK Batory wystawa została przeniesiona do Muzeum Chleba w Radzionkowie.

Projekt „Malowany Śląsk” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014.

2 Obieg

zobacz ulubione
do góry