Jesienne spotkanie z folklorem

Jesienne Spotkania z Folklorem to projekt artystyczny realizowany przez Zespół Pieśni i Tańca „Chorzów”, który od początku swego istnienia związany jest z Miejskim Domem Kultury „Batory”. Pierwsza jego odsłona miała miejsce w 2005 roku. Każde wydarzenie artystyczne wchodzące w realizację w/w projektu ma miejsce cyklicznie, co roku w miesiącu w listopadzie. Tegoroczne Jesienne Spotkania z Folklorem odbyły się 22 listopada i podzielone były na dwie części;
część edukacyjną w której wzięły udział uczniowie chorzowskich szkół podstawowych oraz koncert z udziałem zaproszonych gości.
W ramach realizacji pierwszej części projektu, która odbyła się w MDK Batory w godzinach rannych odbyły się warsztaty edukacyjne:

 • warsztaty nauki śląskich tańców ludowych- podczas warsztatów tanecznych dzieci poznały podstawowe kroki śląskich tańców ludowych, śląskie zabawy, które spowodowały wielką folklorystyczną integrację.
 • warsztaty rękodzieła artystycznego- podczas tych zajęć dzieci robiły korale z papieru i bibuły, lalki w strojach ludowych, a chłopcy ciupagi i inne rekwizyty folklorystyczne.
 • warsztaty gry na tradycyjnych instrumentach góralskich- W naszym Domu Kultury gościliśmy Pana Jacentego Ignatowicza- wybitnego folklorystę, muzyka, gawędziarza, który z wielkim zaangażowanie opowiadał dzieciom legendy z regionu Beskidu żywieckiego. Zajęcia były urozmaicone poprzez prezentację instrumentów góralskich. Chorzowskie dzieci miały okazję zagrać na dudach okarynach fletach i innych jeszcze instrumentach. Wielką niespodzianą dla dzieci była gra na liściu oraz koncert na liść i piłę.
 • Warsztaty wiedzy o regionie. „Śląsk- moja mała ojczyzna” połączone z prezentacją stroju śląskiego- podczas tego spotkania dzieci nabyły wiedzy dotyczącej historii naszego regionu, jak również miały okazję poznać śląskie stroje ludowe- dla dzieci, panienki, mężatki oraz chłopaka i mężczyzny. Poznały prawidłowe nazewnictwo poszczególnych elementów danego stroju jak również mogły przymierzyć różne nakrycia głowy np. Wianek śląski- koronę, merynkę, kapelusz nakrycie głowy panny młodej w regionu Łowicza i wiele jeszcze innych.

W warsztatach wzięło 120 uczniów chorzowskich szkół podstawowych.

Drugą część Jesiennych Spotkań z Folklorem rozpoczynał koncert podczas którego swój dorobek artystyczny prezentują zaproszone zespoły folklorystyczne oraz kapele śpiewacze z całej Polski.

Dotychczas w realizacji projektu udział wzięły zespoły:

 • Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław”,
 • Zespół „Grojcowianie”,
 • Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”,
 • Zespół Pieśni i Tańca „Kompanija”,
 • Zespół „Mały Haśnik” Kapela Regionalna „Maliniorze” oraz wiele jeszcze wspaniałych zespołów folklorystycznych.

W 2013 roku udział wzięły:

 • Zespół Pieśni i Tańca TYSIĄCLATKI oraz
 • Zespół Tańca Ludowego PRZYGODA.

Na zakończenie koncertu miał miejsce finał z udziałem wszystkich uczestników koncertu. 180- ciu młodych adeptów sztuki ludowej, 3 kapele ludowe na jednej scenie- niebywały widok.

Składamy serdeczne podziękowania naszym gościom za przyjęcie naszego zaproszenia oraz naszej wspaniałej publiczności, która tak licznie zgromadziła się w sali widowiskowej MDK Batory. 
Serdecznie dziękujemy dyrekcji ZPiT ŚLĄSK za objęcie patronatem tego wydarzenia artystycznego.

Każda odsłona projektu jest wspaniałą okazją do poznania folkloru oraz kultury ludowej.

zobacz ulubione
do góry