Dogoterapia

Zajęcia prowadzone są dla dzieci z autyzmem oraz dla dzieci nadpobudliwością psychoruchową.

Odbywają się w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Chorzowie we wtorki od 8:45 - 09:30. 

Dzięki odpowiedniej aktywizacji z psem terapeutą uzyskujemy:

- poprawę koordynacji ruchowej,

- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa,

- wyciszenie zachowań agresywnych,

- zmniejszanie nadwrażliwości na bodźce dotykowe,

- wydłużenie czasu koncentracji uwagi,

- zniwelowanie lęku przed zwierzętami,

- rozwijanie funkcji opiekuńczych,

- wytwarzanie poczucia odpowiedzialności,

- rozwijanie funkcji poznawczych,

- rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,

- panowanie nad emocjami,

- rozwijanie spostrzegawczości.

Warsztaty Dogoterapii to również dobry sposób na rehabilitację dla dzieci z porażeniem mózgowym, zespołem Downa oraz dla dzieci niewidomych i głuchoniemych.

 

dogoterapia Rubinkowska Kasia resize

 

Partnerzy

 

Evergroup_logo