Mały detektyw

Dla kogo: dla dzieci w wieku: 3 - 6 lat

Kiedy: we środy od godz. 17:00 – 18:00 

Opis:

-        zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania

-         rozwijanie ciekawości do poznawania otaczającego świata

-        rozwijanie mowy, zasobu słownictwa

-        ćwiczenie i rozwijanie pamięci (wzrokowej, słuchowej)

-        rozwijanie koordynacji ruchowej poprzez taniec i ruch swobodny

-        rozwijanie muzykalności – spontaniczna i zorganizowana twórczość artystyczna

-        rozwijanie świadomości własnego ciała, ruchu i położenia ciała w przestrzeni

-        poznawanie nowych faktur, materiałów, produktów

-        rysowanie, malowanie, wycinanie, wyklejanie – techniki znane i nieznane

-        kształtowanie umiejętności wszechstronnego korzystania z posiadanych przez dzieci zdolności

-        rozwijanie samodzielności

-        kształtowanie pozytywnego obrazu dziecka na tle grupy oraz zgodnego funkcjonowania w grupie

Metody:

-        Metoda Dobrego Startu

-        pedagogika zabawy

-        treningi słuchu i koncentracji uwagi

-        elementy Metody Ruch Rozwijający

-        elementy Metody Aktywnego Słuchania Muzyki

-        elementy Metody Affolter (działanie, którego celem jest rozwiązywanie podstawowych codziennych zadań)

sala 205 MDK „BATORY”

Koszt:50zł/mc lub 15zł jednorazowo po zajęciach

Zapisy w sekretariacie lub pod nr tel. 32 246 00 64

Prowadzący: Aleksandra Marko Lech 

MDS201

 

Partnerzy

 

Evergroup_logo