Warsztaty Taneczne

ferie 2019

CZORNE DENSY WINTER WORKSHOPS 2019
 
Więcej informacji na stronie: 
 

REGULAMIN WARSZTATÓW TANECZNYCH współorganizowanych przez Miejski Dom Kultury BATORY oraz Studio Rekreacji Ruchowo-Tanecznej w Chorzowie

1. Organizatorzy warsztatów: Miejski Dom Kultury BATORY w Chorzowie i Studio Rekreacji Ruchowo-Tanecznej w Chorzowie.

2. Terminy warsztatów: 11-15.02.2019 r. (I tydzień) oraz 18-22.02.2019 r. (II tydzień).

3. Godziny warsztatów: 15:30-16:30 i 16:45-17:45 (grupa początkująca) oraz 15:00-16:30 i 16:45-18:15 (grupa zaawansowana).

4. Miejsce warsztatów: sala 105, 207, sala widowiskowa i sala prób MDK BATORY.

5. Opłaty za udział w warsztatach:

wpłata do 15.01.2019 r.

grupa początkująca:   

FULL PASS (pełne dwa tygodnie)   - 240,00 zł

HALF PASS (6 dowolnie wybranych zajęć) – 130,00 zł

4 classes (4 x 60 minut) – 95,00 zł

2 classes (2 x 60 minut) – 55,00 zł

1 class (1 x 60 minut) – 30,00 zł

grupa zaawansowana:

FULL PASS (pełne dwa tygodnie)   - 360,00 zł

HALF PASS (6 dowolnie wybranych zajęć) – 195,00 zł

4 classes (4 x 90 minut) – 140,00 zł

2 classes (2 x 90 minut) – 80,00 zł

1 class (1 x 90 minut) – 45,00 zł

wpłata do 31.01.2019 r.

grupa początkująca:   

FULL PASS (pełne dwa tygodnie)   - 255,00 zł

HALF PASS (6 dowolnie wybranych zajęć) – 140,00 zł

4 classes (4 x 60 minut) – 100,00 zł

2 classes (2 x 60 minut) – 60,00 zł

1 class (1 x 60 minut) – 35,00 zł

grupa zaawansowana:

FULL PASS (pełne dwa tygodnie)   - 375,00 zł

HALF PASS (6 dowolnie wybranych zajęć) – 205,00 zł

4 classes (4 x 90 minut) – 150,00 zł

2 classes (2 x 90 minut) – 85,00 zł

1 class (1 x 90 minut) – 50,00 zł

wpłata po 31.01.2019 r.

grupa początkująca:   

FULL PASS (pełne dwa tygodnie)   - 270,00 zł

HALF PASS (6 dowolnie wybranych zajęć) – 150,00 zł

4 classes (4 x 60 minut) – 105,00 zł

2 classes (2 x 60 minut) – 65,00 zł

1 class (1 x 60 minut) – 40,00 zł

grupa zaawansowana:

FULL PASS (pełne dwa tygodnie)   - 395,00 zł

HALF PASS (6 dowolnie wybranych zajęć) – 215,00 zł

4 classes (4 x 90 minut) – 160,00 zł

2 classes (2 x 90 minut) – 90,00 zł

1 class (1 x 90 minut) – 55,00 zł

Opłata ma charakter bezzwrotny i całościowy.

6. Warunkiem udziału w zajęciach jest:

· zgłoszenie udziału drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

· wniesienie opłaty po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatora

· wypełnienie karty zgłoszenia, którą uczestnik otrzyma od organizatora po przyjęciu zgłoszenia.

7. Organizatorzy nie przewidują opłat cząstkowych innych niż wymienione w punkcie 5. Uczestnik ma prawo rezygnacji z pojedynczych lekcji bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty.

8. Organizator ma prawo odmówić udziału w warsztatach osobie, która nie wniosła opłaty
w terminie.

9. Organizatorzy odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników jedynie w wyznaczonych powyżej dniach i terminach. Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem warsztatów i po ich zakończeniu zapewniają osobom niepełnoletnim ich rodzice bądź opiekunowie.

10. W czasie trwania warsztatów na sali przebywają jedynie uczestnicy zajęć. Organizatorzy nie wyrażają zgody na obecność osób postronnych, rodziców, opiekunów czy innych obserwatorów.

11. W czasie trwania warsztatów będą robione zdjęcia i kręcone filmy. Uczestnicy wyrażają zgodę na ich wykorzystanie w celu promocji zajęć oferowanych przez MDK BATORY oraz Studio.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia ilości osób w grupie oraz zamknięcia listy uczestników warsztatów przed upływem ostatniego wyznaczonego terminu wpłaty. Decyduje kolejność wpłat.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu warsztatów w przypadku wydarzeń losowych oraz przyczyn niezależnych od organizatorów.

14. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania obuwia zmiennego. Organizator może odmówić wejścia na salę osobom, które nie posiadają takiego obuwia.

15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione przez uczestników bez opieki.

16. Organizator ma prawo wykluczyć z zajęć osoby zakłócające przebieg zajęć bez prawa do zwrotu wpłaconych pieniędzy.

17. Prowadzący zajęcia ma prawo do odmówienia udziału w warsztatach osobom spóźniającym się na zajęcia bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty.

18. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.

19. Integralną część niniejszego regulaminu stanowi harmonogram zajęć oraz karta zgłoszenia uczestnika warsztatów.

 

 

Partnerzy

 

Evergroup_logo