Tuptusie i Tuptaki

27 marca 2019

Tuptusie i Tuptaki

TUPTUSIE i TUPTAKI zapraszają 
Kiedy: raz w tygodniu w środę 
Kogo: Tuptusie gr. młodsza 3 – 4 lat w godz.16:15 - 17:00, 
Tuptaki gr. starsza 4 – 7 lat w godz. 17:15 – 18:00
Prowadzące: Daria Kasprzyk pedagog, arteterapeuta
oraz Joanna Radzik pedagog, logopeda, arteterapeuta
Koszt: 50 zł/ mc

Zajęcia w środy w sali 205 MDK BATORY

Logorytmika uczy płynności ruchów, otwiera na muzykę, jej rytm, pozwala w celowy sposób wyładować nagromadzoną energię oraz zwolnić napięcie mięśniowe. 
W programie trzy grupy ćwiczeń logorytmicznych:
1.Ćwiczenia techniki ruchu – stosowane są w diagnozowaniu i prognozowaniu zaburzeń motorycznych u dzieci oraz wprowadzają elementy współzawodnictwa i likwidują zahamowania w przypadku silnych napięć emocjonalnych i ruchowych.
2.Ćwiczenia metrorytmiczne, których celem jest wyrobienie u dziecka umiejętności właściwego słuchania muzyki i wiązania jej z ruchem, reagowanie na zmiany rytmu, łączenie ruchów ciała z muzyką i nadawanie im walorów estetycznych, wyrabianie samodzielności, ale również współdziałanie z grupą.
3.Ćwiczenia słowno – ruchowe mające na celu dalsze doskonalenie wrażliwości słuchowej, prawidłowego oddechu oraz rozwijanie mięśni narządów artykulacyjnych.
Cele logorytmiki:
Usprawnienie oddechu,
Korygowanie wad wymowy i zaburzeń słuchu,
Wykształcenie prawidłowej fonacji,
Usprawnienie narządów mowy,
Uwrażliwienie na cechy muzyki i mowy (rytm, tempo, melodia, dynamika, barwa dźwięku, metrum),
Kształcenie słuchu fonematycznego,
Kształcenie pamięci muzycznej;
Kształcenie szybkiej reakcji ruchowej na sygnały słowne, dźwięk, ciszę,
Kształcenie umiejętności percypowania i odtwarzania ruchem tempa, rytmu, akcentacji i ekspresji w muzyce oraz wypowiedzi słownej,
Rozwój intelektualny i społeczny, 
Wszystkie formy aktywności muzycznej będą ze sobą ściśle zintegrowane, co zapewni lepsze opanowanie materiału.

Zapraszamy na zajęcia zarówno te dzieci które lubią i chcą śpiewać, tańczyć i uwielbiają muzykę jak i te, które mają np. rytmiczne lub motoryczne spowolnienia. Zajęcia mają na celu wspomaganie rozwoju dzieci pod względem małej i dużej motoryki, percepcji słuchowej, lateralizacji a także szeroko pojmowanego rozwoju mowy.

Partnerzy

 

Evergroup_logo